Điều kiện liên kết tốt nhất trên thị trường

Bảo hiểm dịch vụ trên toàn thế giới

Hoa hồng chia sẻ lợi nhuận lên đến 80%

Trở thành đối tác Pocket Option
Macbook

Cách thức hoạt động

01

Đăng ký tài khoản đối tác

Làm việc hiệu quả và nâng cấp trạng thái hồ sơ của bạn để tăng hoa hồng của bạn tối đa lên đến 80%

02

Giới thiệu khách hàng mới

Số lượng người được giới thiệu hoạt động càng cao thì hoa hồng và tiền thưởng của bạn càng lớn

03

Khách hàng bắt đầu giao dịch

Và tạo khối lượng giao dịch trên tài khoản Pocket Option của họ

04

Nhận hoa hồng cho mỗi lần giới thiệu thành công

Tùy thuộc vào chiến dịch liên kết đã chọn và trạng thái đối tác

Điều kiện dành riêng cho các đối tác Pocket Option

 • Chia sẻ lợi nhuận

  Hệ thống Chia sẻ lợi nhuận tiên tiến với thu nhập thụ động dài hạn.

 • Tiền thưởng cho FTD

  Hệ thống tiền thưởng bổ sung với các khoản thanh toán cho những lần nạp tiền đầu tiên của khách hàng.

 • Các khoản chi trả hàng tuần

  Thanh toán thường xuyên và ổn định mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

 • Hoa hồng doanh thu ròng

  Nhận hoa hồng từ khối lượng giao dịch được giới thiệu tạo ra. Khối lượng càng lớn — doanh thu của bạn càng cao.

 • Miễn phí tham gia các cuộc thi liên kết

  Nhận thêm hoa hồng và giành các giải thưởng tuyệt vời cho hiệu suất của bạn.

 • Tài liệu quảng cáo rộng rãi

 • Postback để tự động hóa

 • Hỗ trợ và trợ giúp 24/7

 • Chương trình liên kết phụ

 • Ứng dụng di động và liên kết

Trở thành đối tác Pocket Option
iphone

Các gói ưu đãi

Phân chia và kết hợp các luồng lưu lượng truy cập của bạn để đạt mức thu nhập tối đa từ chương trình đối tác của chúng tôi

Bạn có thể chọn bất kỳ loại ưu đãi nào cho các chiến dịch liên kết của mình

Ưu đãi chia sẻ doanh thu

Bạn nhận được hoa hồng từ doanh thu của Công ty dựa trên hoạt động giao dịch tổng thể từ những người do bạn giới thiệu

Ưu đãi chia sẻ tiền nạp

Bạn nhận được hoa hồng dựa trên khoản nạp tiền lần đầu của những người do bạn giới thiệu

Ưu đãi chia sẻ khối lượng

Bạn nhận được hoa hồng dựa trên tổng khối lượng giao dịch của những người do bạn giới thiệu, cũng như hoa hồng từ doanh thu của Công ty dựa trên hoạt động giao dịch tổng thể của những người do bạn giới thiệu

Ưu đãi chia sẻ doanh thu

Bạn nhận được hoa hồng dựa trên tổng khối lượng giao dịch của những người do bạn giới thiệu

Ưu đãi CPA

Bạn nhận được hoa hồng một lần duy nhất khi giới thiệu được một khách hàng đang hoạt động dựa trên GEO và giá trị FTD

Ưu đãi theo cấp độ Hồ sơ

 • Thông thường
 • Tiền trả thêm (Premiun)
 • VIP
 • IB
Điều kiện 3 - 49 FTD
Chia sẻ doanh thu 50%
Chia sẻ tiền nạp 50% cho khoản nạp tiền đầu tiên
Chia sẻ khối lượng 40% chia sẻ doanh thu
+ 2% doanh thu ròng
Chia sẻ doanh thu 4% doanh thu ròng
CPA Hoa hồng phụ thuộc vào vị trí địa lý và khoản tiền nạp
Hoa hồng danh cho đối tác phụ 5%
Hoa hồng tối đa cho mỗi khách hàng, $ 1000
Thưởng +
Tần suất chi trả Thứ Hai hàng tuần
Điều kiện 50 - 199 FTD (hoặc từ 50 - 199 FTD với tổng số tiền trên $2 500)
Chia sẻ doanh thu 60%
Chia sẻ tiền nạp 100% cho khoản nạp tiền đầu tiên
Chia sẻ khối lượng 50% chia sẻ doanh thu + 2.5% doanh thu ròng
Chia sẻ doanh thu 4.5% doanh thu ròng
CPA Hoa hồng phụ thuộc vào vị trí địa lý và khoản tiền nạp
Hoa hồng danh cho đối tác phụ 7%
Hoa hồng tối đa cho mỗi khách hàng, $ 5000
Thưởng +
Tần suất chi trả Thứ Hai hàng tuần
Điều kiện 200 - 499 FTD (hoặc từ 200 - 499 FTD với tổng số tiền trên $10 000)
Chia sẻ doanh thu 70%
Chia sẻ tiền nạp 50% cho khoản nạp tiền 5 đầu tiên
Chia sẻ khối lượng 55% chia sẻ doanh thu + 3% doanh thu ròng
Chia sẻ doanh thu 4.7% doanh thu ròng
CPA Hoa hồng phụ thuộc vào vị trí địa lý và khoản tiền nạp
Hoa hồng danh cho đối tác phụ 10%
Hoa hồng tối đa cho mỗi khách hàng, $ không giới hạn
Thưởng +
Tần suất chi trả Thứ Hai hàng tuần
Điều kiện 500+ FTD (hoặc từ 500 FTD với tổng số tiền trên $25 000)
Chia sẻ doanh thu 80%
Chia sẻ tiền nạp 50% cho mỗi khoản nạp tiền
Chia sẻ khối lượng 60% chia sẻ doanh thu + 3% doanh thu ròng
Chia sẻ doanh thu 5% doanh thu ròng
CPA Hoa hồng phụ thuộc vào vị trí địa lý và khoản tiền nạp
Hoa hồng danh cho đối tác phụ 10%
Hoa hồng tối đa cho mỗi khách hàng, $ không giới hạn
Thưởng +
Tần suất chi trả Thứ Hai hàng tuần

Đăng ký và kiếm lợi nhuận