موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

مقررات و مجوزها

Flag sv

مجوز کارگزاری قانون مقررات بین‌المللی IBC 2014

جزیره خودمختار موالی (موهلی) اتحادیه کومور

PO TRADE LTD is registered in the Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union with the registration number HY00422007 and the license number T2022086.

اداره ثبت شرکت‌های تجارت بین‌المللی تأیید می‌کند که با رعایت کلیه الزامات مربوط به ثبت طبق قانون شرکت تجارت بین‌الملل، کلیه الزامات قانون مذکور در رابطه با ثبت رعایت شده است. این مطابق با اختیاراتی است که به دفتر خدمات بین‌المللی موهلی (مایوت) توسط قانون بین‌المللی سال 2001 به جزیره خودمختار موهلی (Mohéli) اعطا شده است.

گواهی مشاهده:

Certificate