موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-09-20 19:53:40
I make so much money with this app thank you
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:50:20
The app is very clean and responsive. Would love more indicators and split screen option like desktop version.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:43:35
I love the app.. Best option for trading binary options
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:36:06
Easy, convenient app.
Experience have been great so far
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:34:43
It’s good and comfortable????????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:30:36
PO is a very good beginner trading app!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:17:17
This app is amazing!!!! I started with the free practice portion - and now I have switched to the live trading and I am very happy with everything. I have tried other brokers but this is by far my favorite!!!
If you haven't started - you're missing out, thats for sure!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:11:17
nice and easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:10:58
nice application demo acc very useful
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:05:20
Best binary option app! I have success trading, no problems depositing/withdrawing money, and you can trade 7 days a week ! I love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید