موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-09-15 15:11:48
PO TRADE,для меня,самый лучший брокер,так как имеет удобную,многофункциональную платформу.
Здесь созданы все условия,для того,чтобы обучатся на демо счёте и зарабатывать.
Выводы средств производятся,без задержек и регулярно.Так что советую всем.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-12 11:57:54
PO TRADE has changed my Life & mentality completely. They also make it fun to trade & has many tools to ease the process. Check my Review out on the App Store too. I have also left Review on TrustPilot link https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=ce9400ba-ab2f-4f1e-a2e1-d70297dadbf8 uid is indicated n the title
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-09 15:16:59
Ok...I am hapy
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-07 03:26:53
Its great platform. Yet detailed info of members with deposit and withdrawal transactions is not complete. You should expect that different countries have different system and as a trading platform you should have a good withdrawals system. The thing is fast on deposit but lack of competense on withdrawals. It should be equal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-07 00:20:31
سایت شما بی نظیر است
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 19:40:30
profitable platform worldwide
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 15:11:38
I like very much the payment system and fast withdrawal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 04:07:13
WOW! GREAT PLATFORM
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-02 18:32:44
Amazing platform !
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-02 16:47:56
Great platform!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید