موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-09-03 07:10:13
Great broker, Awesome payouts and Support fast.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-01 14:05:57
Trade payouts percentage are so good.
Im also satisfied with the support
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-01 08:25:06
It is an eternal and very good platform, a PO TRADE and one of the most used tools in its trading space. And most importantly, it has copy trade. Thank you to the orderly and kind PO TRADE group.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-31 09:29:22
Good App ! Cant complain!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-30 20:08:56
High-speed and updated software PO TRADE, easy to learn and reliable
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-30 13:45:03
PLAFORM IS VERY USER FREINDLY TO TRADE. SUPPORT TEAM RESPONDS IN CASE OF ANY ISSUES. ALL MY WITHDRAWAL HAS BEEN PROCESSED WELL. SOMETIME IT GET DELAY, THEN ON CONTACTING SUPPORT THEY IMMEDIATELY HELP.

SAURABH MALLIK
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-30 12:15:25
Have been using PO TRADE for a while
I love it and as an idea to gain more people on this broker I would lower the minimum amount for trade
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-29 19:44:47
PO TRADE is a good and reliable broker, deposit and withdrawals are instant and they have great tournament, free and paid. It a platform that allows you to practice your trading skills. I recommend new users to use this broker while trading.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-29 11:25:59
Very powerful broker. Deposits quickly. It has a very high speed, that is, the actual speed of candles. I just met this broker. It has many awards. Tournaments with great prizes. No matter how much I say, I have not said enough about this site. At the end of the great pocketoption,
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-27 18:04:04
user16746082

If you are educated about trading and have a consistent strategy, then this is the right broker for you! PO TRADE for the last two years has been great to me, and this app makes everything easier to navigate. There’s a good variety of indicators and gems on here so learn what works best for you and be patient with the market. This app definitely lets you easily deposit and withdraw and make trades in the market. Gotta love PO!

user16746082
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید