Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-05-09 15:50:50
easy to use platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-09 05:43:43
Pocket is indeed the best trading platform, trusted and reliable. You withdraw any time of the day and see your withdrawal in the shortest time.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-09 03:04:09
I need some learning but I see potential in myself here. Great Platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-09 00:06:02
PO TRADE has democratized trading by removing barriers such as complex processes by making it easier than ever for everyone to enter the world of investing. PO TRADE is a user friendly interface to empower users to make informed decisions!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-08 19:35:22
New to trading but everything is going well right now on PO. Good Job
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-08 19:13:31
love this platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-08 09:59:15
It’s a little glitchy but overall I like the site
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-06 19:16:33
Not bad
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-06 13:18:05
Very convenient
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-06 10:52:09
Great app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá