Lịch giao dịch tài sản

Có liên quan tới: 08:35, 28.11.2021*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
66%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
66%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
65%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
60%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
59%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
50%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
66%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR OTC
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.