Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Lịch giao dịch tài sản

Danh sách hiện tại của tài sản có sẵn với các khoản thanh toán tương ứng. Phù hợp với: 16:17, 29.03.2023*
Tài sản
(UTC+2)
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/NOK OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
62%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
62%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/HUF OTC
53%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
50%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco OTC
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
51%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
50%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dash
25%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SMI 20
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAC 40
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AEX 25
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.
*Lịch trình nội dung được chỉ định theo thời gian máy chủ (UTC+2)..