Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Lịch giao dịch tài sản

Danh sách hiện tại của tài sản có sẵn với các khoản thanh toán tương ứng. Phù hợp với: 00:02, 02.03.2024*
Tài sản
(UTC+2)
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/BDT OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/SGD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CLP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/THB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/VND OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/PKR OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/COP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/EGP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/PHP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/MXN OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/IDR OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/BRL OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/NOK OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/INR OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/DZD OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/ARS OTC
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH
68%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH OTC
66%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/MYR OTC
61%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
58%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
47%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
43%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
43%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
43%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/HUF OTC
38%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
XAU/EUR
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
XAG/EUR
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco OTC
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
64%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPMorgan Chase & Co
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
44%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc
40%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco
35%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel
25%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
22%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BNB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Polkadot OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dogecoin OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Toncoin OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cardano OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TRON OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Ethereum OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Chainlink OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Solana OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Polygon OTC
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Litecoin OTC
43%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dash
25%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SMI 20
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
HONG KONG 33
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAC 40
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AEX 25
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200
37%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.
*Lịch trình nội dung được chỉ định theo thời gian máy chủ (UTC+2)..