Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Πρόγραμμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων

Τρέχουσα λίστα διαθέσιμων κεφαλαίων με αντίστοιχες πληρωμές. Σχετικό για: 19:17, 18.04.2024*
Περιουσιακά στοιχεία
(UTC+2)
Πληρωμή
Νόμισμα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/CHF OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/NZD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/SGD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CLP OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/COP OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/EGP OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/BDT OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
YER/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
LBP/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
TND/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
MAD/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SAR/CNY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
OMR/CNY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/BRL OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/NZD OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CNH OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
JOD/CNY OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/PHP OTC
89%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AED/CNY OTC
88%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY OTC
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/ARS OTC
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/VND OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD
81%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/DZD OTC
79%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY
78%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/AUD
78%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD
76%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD
75%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY
75%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/IDR OTC
75%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF
74%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CAD
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY
72%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD OTC
71%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/HUF OTC
69%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/MYR OTC
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF OTC
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/PKR OTC
65%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/TRY OTC
62%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
BHD/CNY OTC
61%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CAD
60%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY OTC
60%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/INR OTC
60%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CHF
59%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/USD
54%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF
53%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/CHF
51%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/NOK OTC
51%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/JPY
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/USD OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/THB OTC
31%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD
30%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF
21%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
QAR/CNY OTC
20%
Εμπορεύματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Gold OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Brent Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
WTI Crude Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Silver OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Natural Gas OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Platinum spot OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Palladium spot OTC
45%
Μετοχές
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Johnson & Johnson OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Pfizer Inc OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
American Express OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Tesla OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
VISA OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
TWITTER OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Microsoft OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Citigroup Inc OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Amazon OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Netflix OTC
88%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
ExxonMobil OTC
88%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Intel OTC
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Cisco OTC
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
McDonald's OTC
84%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Boeing Company OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Apple OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Alibaba OTC
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FedEx OTC
74%
Κρυπτονομίσματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bitcoin ETF OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Polygon OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Ethereum OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
BNB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Cardano OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Litecoin OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Chainlink OTC
90%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Ripple OTC
90%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Polkadot OTC
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bitcoin OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Avalanche OTC
82%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Dogecoin OTC
76%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
TRON OTC
65%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Toncoin OTC
38%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Dash
25%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Solana OTC
21%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bitcoin
15%
Δείκτες
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUS 200 OTC
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SMI 20
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAC 40
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
US100 OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
DJI30 OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SP500 OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E50EUR OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
D30EUR OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
JPN225 OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
F40EUR OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
100GBP OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E35EUR OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SP500
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
US100
45%
*Τα επιλεγμένα δεδομένα είναι σχετικά μόνο τη στιγμή της φόρτωσης της σελίδας και είναι μόνο για λόγους αναφοράς.
*Το πρόγραμμα περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται σε ώρα διακομιστή (UTC+2)..