Πρόγραμμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων

Relevant for: 16:58, 27.06.2022*
Περιουσιακά στοιχεία
Πληρωμή
Νόμισμα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/NZD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/USD OTC
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/NZD OTC
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CAD
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD
84%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD
84%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/JPY
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY
78%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CAD
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/JPY OTC
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY
72%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY
69%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP
61%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/AUD
59%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY
55%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/USD
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CHF
48%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/CHF
36%
Εμπορεύματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Gold OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Brent Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
WTI Crude Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Silver OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Natural Gas OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Platinum spot OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Palladium spot OTC
45%
Μετοχές
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FedEx OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Amazon OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
VISA OTC
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Johnson & Johnson
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Intel
20%
Κρυπτονομίσματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Ethereum
40%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Dash
25%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bitcoin
15%
Indices
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
DJI30
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SP500
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E50/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
D30/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
JPN225
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
F40/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
100GBP
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E35EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
US100
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.