เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กำหนดการเทรดสินทรัพย์

รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับผลตอบแทนที่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกับ: 22:38, 18.05.2024*
สินทรัพย์
(UTC+2)
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/THB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/VND OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/IDR OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BRL OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
YER/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
LBP/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BHD/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AED/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
IRR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
91%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MYR OTC
89%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SYP/USD OTC
89%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JOD/CNY OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TND/USD OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
83%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MXN OTC
83%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/EGP OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/COP OTC
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/SGD OTC
77%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
72%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SAR/CNY OTC
70%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
QAR/CNY OTC
70%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
69%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
OMR/CNY OTC
69%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/INR OTC
68%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PKR OTC
68%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/DZD OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
MAD/USD OTC
63%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/ARS OTC
62%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CLP OTC
58%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BDT OTC
58%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PHP OTC
55%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
46%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
VISA OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
American Express OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Amazon OTC
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cisco OTC
73%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
73%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FedEx OTC
61%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Netflix OTC
59%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
55%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
41%
สกุลเงินคริปโต
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BNB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Solana OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cardano OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Dogecoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ripple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polygon OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin ETF OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polkadot OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ethereum OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Litecoin OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Chainlink OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Avalanche OTC
76%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TRON OTC
53%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Toncoin OTC
49%
ดัชนี
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.
*ตารางสินทรัพย์จะระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (UTC+2).