เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 17:30, 27.06.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
65%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
65%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
64%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
34%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel
20%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Ethereum
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
15%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.