เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

Сurrent list of available assets with corresponding payouts. Relevant for: 04:18, 27.09.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
71%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
62%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
62%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
46%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
43%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH
39%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
39%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
38%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY
30%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
23%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
89%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
48%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
48%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
35%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
34%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Ethereum
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/EUR
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/GBP
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BTC/GBP
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Polkadot
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Chainlink
15%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HONG KONG 33
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.