เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 00:55, 18.09.2021*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
63%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
UKBrent OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USCrude OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alcoa Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Caterpillar Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Home Depot Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Lukoil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bank of America OTC
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
IBM OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Walt Disney OTC
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HP Inc OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
3M Company OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Google OTC
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Altria Group Inc OTC
64%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Nornickel OTC
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gazprom OTC
36%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EOS
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.