เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
Relevant for: 13:44, 21.04.2021*
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bank of America OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HP Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Caterpillar Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Walt Disney OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
91%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
IBM OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Nornickel OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
UKBrent OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USCrude OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CAD
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/SGD
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gazprom OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Google OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Home Depot Inc OTC
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
3M Company OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD
64%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alcoa Inc OTC
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Altria Group Inc OTC
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
60%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CHF
60%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
52%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Lukoil OTC
48%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD
36%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB
31%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.