เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และนโยบายรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)

1. มันเป็นนโยบายของ po.trade และพันธมิตร, (ซึ่งต่อไปนี้ «บริษัท») เพื่อห้ามและติดตามการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินหรือเงินสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากร บริษัทต้องการให้เจ้าหน้าที่, พนักงาน, และพันธมิตรเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ในการป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสำหรับการฟอกเงิน

2. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบาย, การฟอกเงินถูกกำหนดโดยทั่วไปเป็นส่วนร่วมในการกระทำที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดหรืออำพรางต้นกำเนิดที่แท้จริงของอาชญากรที่ได้รับเงินดังนั้นเงินที่ผิดกฎหมายที่ได้รับมาจากต้นกำเนิดเปลี่ยนเป็นถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. โดยทั่วไป, การฟอกเงินเกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน เงินสดเข้าสู่ระบบทางการเงินที่ขั้นตอน «placement», ซึ่งเงินสดที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมของอาชญากรจะถูกแปลงเป็นเครื่องมือทางการเงิน, เช่นธนาณัติหรือเช็คนักเดินทาง, หรือฝากเงินเข้าบัญชีที่สถาบันการเงิน ที่ขั้นตอน «layering», เงินจะถูกโอนหรือย้ายเข้ามาในบัญชีอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นเพื่อแยกเงินที่มาจากอาชญากร ที่ขั้นตอน «integration», เงินจะมีการรื้อฟื้นเข้าไปในระบบเศรษฐกิจและใช้ในการซื้อสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือให้เงินกับกิจกรรมของอาชญากรในอนาคตหรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพฤติกรรมอาชญากร, แต่ความพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มาหรือวัตถุประสงค์การใช้งานของเงินซึ่งต่อมาจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อการร้าย

4. พนักงานของบริษัทแต่ละคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและเกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัททางตรงหรือทางอ้อม, ควรจะทราบความต้องการของกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลต่อความรับผิดชอบของเขาหรือเธอ, และมันจะเป็นหน้าที่ซึ่งยืนยันว่าพนักงานรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ

5. กฎหมายและข้อบังคับรวมถึง, แต่ไม่จำกัด: «สิทธิของลูกค้าสำหรับธนาคาร» (2001) และ «คำแนะนำการเปิดบัญชีทั่วไปและการระบุตัวตนลูกค้า» (2003) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคาร Basel, สี่สิบเก้าคำแนะนำสำหรับการฟอกเงินของ FATF, กฏหมายต่อต้านการก่อการร้าย USA (2001), กฎหมายของกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1996)

6. เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายทั่วไปนี้จะได้รับการดําเนินการ, ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก่อตั้งและรักษาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน โปรแกรมนี้พยายามที่จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งกลุ่มภายในกรอบโดยรวมในการจัดการกลุ่มความเสี่ยงของการสัมผัสกับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในทุกหน่วยธุรกิจ, ฟังก์ชั่น, และนิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. พันธมิตรของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย AML และ KYC

8. เอกสารยืนยันตัวตนและบริการทั้งหมดจะถูกเก็บไว้สำหรับระยะเวลาขั้นต่ำของเวลาที่จำเป็นโดยกฎหมายท้องถิ่น

9. พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกเพื่อต่อต้านการฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ พนักงานทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประจำปี AML และ KYC การมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายโปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคนกับความรับผิดชอบวันต่อวัน AML และ KYC

10. บริษัทฯ มีสิทธิในการร้องขอเพื่อยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของเขา/เธอจากลูกค้าที่ระบุไว้ในช่วงเวลาของการเปิดบัญชีการซื้อขายและในเวลาอื่นๆตามที่เห็นสมควร เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ทางบริษัทฯ อาจมีการขอสำเนาของ: พาสปอร์ต ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนของ; รายการเดินบัญชี Statements บัญชีของธนาคาร หรือค่าสาธารณูปโภคเพื่อยืนยันที่อยู่ที่อยู่อาศัย ในบางกรณี ทางบริษัทอาจขอให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปของลูกค้าและถือบัตรประจำตัวไว้ที่ใกล้กับใบหน้าของเขา/และเธอ ต้องการรายละเอียดเพื่อระบุตัวตนของลูกค้ามีการระบุไว้ในส่วนนโยบาย AML บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางบริษัทฯ

11 . ขั้นตอนการตรวจสอบไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลโดยใช้บัตรประชาชน หากลูกค้ายังไม่ได้รับเรื่องร้องขอจากทางบริษัท ลูกค้ากระทำโดยการส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนของ เขา / เธอ ที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงว่า เมื่อทำกการฝาก/ถอนเงิน ผ่านทางโอนเงินผ่านธนาคารของเขา/เธอ จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบเต็มรูปแบบของชื่อและที่อยู่ในการเชื่อมต่อกับรายละเอียดของการดำเนินการและการประมวลผลของการทำธุรกรรมธนาคาร

12. ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนใดๆของลูกค้า (ชื่อเต็ม,ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์) มีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทราบทันทีที่ฝ่าย Support ของบริษัทฯ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยการร้องขอการปรับเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือที่ด้านในของโปรไฟล์ลูกค้า

12.1 การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนของลูกค้า ลูกค้าจะต้องให้เอกสารยืนยันในความสัมพันธ์หรือการเป็นเจ้าของของหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (ข้อตกลงกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) และภาพที่ถ่ายโดยที่ถือบัตรประชาชนอยู่ที่ด้านข้างของใบหน้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องเหมือนกันกับในเอกสารทั้งสอง

13. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสาร (สำเนา) และตระหนักถึงสิทธิของบริษัทฯเพื่อจะติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมของประเทศที่ได้มีการออกเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพวกเขา