เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

นโยบายการชำระเงิน

1.1 บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินสำหรับยอดเงินในบัญชีลูกค้าในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

1.2 ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทเริ่มครั้งต้นด้วยการบันทึกเกี่ยวกับการฝากเงินของลูกค้าและจนถึงการถอนเงินเต็มรูปแบบ

1.3 ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของเขา/เธอจากบริษัทในเวลาของการสอบถาม

1.4 เฉพาะวิธีการฝากเงิน/ถอนเงินอย่างเป็นทางการเป็นวิธีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการชําระเงิน ตั้งแต่วิธีการชําระเงินที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทและไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือยกเลิกธุรกรรมซึ่งเกิดจากวิธีการชําระเงิน ในกรณีที่ลูกค้ามีการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชําระเงินมันเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอ ติดต่อฝ่ายบริการของวิธีการชําระเงินโดยเฉพาะและแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการเรียกร้องเหล่านั้น

1.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งลูกค้าสามารถใช้เพื่อฝากเงิน/ถอนเงิน ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทสำหรับเงินของลูกค้าเริ่มต้นเมื่อเงินถูกโหลดไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตในระหว่างหรือหลังจากธุรกรรมทางการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการดังกล่าวและระงับบัญชีของลูกค้า
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อเงินลูกค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินถูกถอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.6 ในกรณีของความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน, บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวและผลของมัน

1.7 ลูกค้าสามารถมีเพียงหนึ่งบัญชีที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบความซ้ำซ้อนในบัญชีของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของลูกค้าและเงินโดยไม่มีสิทธิถอน

2. การลงทะเบียนลูกค้า

2.1 การลงทะเบียนลูกค้าอยู่บนสองขั้นตอนหลัก:

- การลงทะเบียนบนเว็บของลูกค้า
- การยืนยันตัวตนของลูกค้า

เพื่อที่จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนแรกลูกค้าจะต้อง:

- ให้บริษัทกับตัวตนที่แท้จริงของเขา/เธอและรายละเอียดการติดต่อ
- ยอมรับข้อตกลงของบริษัทและเอกสารประกอบของพวกเขา

2.2 เพื่อที่จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่สองบริษัทต้องร้องขอและลูกค้าจะต้องให้

- สแกนหรือถ่ายภาพดิจิตอลเอกสารประจำตัวของเขา/เธอ
- หน้าฉบับเต็มของเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องเอกสารจากลูกค้า, เช่นบิลชำระเงิน, ใบยืนยันธนาคาร, สแกนบัตรธนาคารหรือเอกสารอื่นใดที่อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการระบุตัวตน

2.3 กระบวนการระบุตัวตนต้องเสร็จสิ้นใน 10 วันตั้งแต่ที่บริษัทร้องขอ ในบางกรณีบริษัทอาจเพิ่มระยะเวลาถึง 30 วันทําการ

3. กระบวนการฝากเงิน

เพื่อทำการฝากเงิน, ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากคาบิเน็ตส่วนบุคคลของเขา เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์, ลูกค้าต้องเลือกวิธีการชำระเงินจากรายการ, กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดและไปต่อด้วยการชำระเงิน

สกุลเงินต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับการฝากเงิน: USD

เวลาในการประมวลผลคำขอถอนเงิน ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินและอาจแตกต่างจากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่ง ทางบริษัท ไม่สามารถควบคุมเวลาในการประมวลผลได้ ในกรณีที่ใช้วิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เวลาการทำธุรกรรมจะแตกต่างกัน ตั้งแต่วินาทีจนเป็นวัน ในกรณีของการใช้ธนาคารระหว่างประเทศโดยตรง จะใช้เวลาการทำธุรกรรมตั้งแต่ 3 ถึง 45 วันทำการ

ธุรกรรมใดก็ตามที่ทำโดยลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านแหล่งที่มาในการทำธุรกรรมที่กำหนดโดยดำเนินการชำระเงินด้วยเงินของลูกค้าเองแต่เพียงผู้เดียว ในการดำเนินการถอนเงิน ขอเงินคืน ขอเงินชดเชย และชำระเงินอื่นๆ ในบัญชีของลูกค้านั้นสามารถทำได้โดยใช้บัญชีเดียวกัน (ธนาคารหรือบัตรชำระเงิน) กับที่ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น การถอนเงินออกจากบัญชีอาจทำได้ในสกุลเงินเดียวกันกับเงินที่ฝาก

4. ภาษี

บริษัทไม่ใช่ตัวแทนภาษีและไม่ได้ให้ข้อมูลทางการเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้สามารถให้ในกรณีที่มีความต้องการอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐบาล

5. นโยบายการคืนเงิน

5.1 ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาบางส่วนหรือเงินทั้งหมดจากบัญชีของเขา/เธอ โดยส่งคำร้องขอถอนเงินที่มีคำสั่งขอถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- บริษัทจะดำเนินการสั่งถอนเงินจากในบัญชีซื้อขายของลูกค้า ซึ่งจะจำกัดยอดคงเหลือของบัญชีของลูกค้าในขณะดำเนินการสั่งซื้อ หากจำนวนเงินที่ถอนโดยลูกค้า(รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบนี้) เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า บริษัทอาจปฏิเสธคำสั่งถอนหลังจากการอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธแล้ว;

- คำสั่งของลูกค้าเพื่อขอถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายปัจจุบันและบทบัญญัติอื่นๆ ของประเทศในเขตอำนาจศาลที่ทำธุรกรรมดังกล่าว;

- เงินจากบัญชีของลูกค้าจะต้องถอนออกไปยังระบบการชำระเงินเดียวกันกับกระเป๋า ID เดียวกันกับที่ใช้ก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าทำการฝากเงินไปยังบัญชี บริษัทอาจจำกัดจำนวนของการถอนไปยังระบบการชำระเงินที่มีจำนวนเงินฝากเข้ามาในบัญชีของลูกค้าจากระบบชำระเงิน บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของตนให้การยกเว้นกฎนี้และถอนเงินของลูกค้าไปใช้กับระบบการชำระเงินอื่นๆ แต่บริษัทอาจขอข้อมูลของลูกค้าได้ทุกเมื่อสำหรับข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ และลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลการชำระเงินกับทางบริษัทฯ;

5.2 คำร้องขอถอนเงินจะดำเนินการโดยการโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

5.3 ลูกค้าจะต้องทำการขอถอนในสกุลเงินเดียวกันกับเงินที่ฝาก หากสกุลเงินที่ฝากแตกต่างจากสกุลเงินที่โอน บริษัทฯจะแปลงยอดเงินโอนเป็นสกุลเงินโอนที่อัตราแลกเปลี่ยนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทฯ ณ เวลาที่เงินจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า

5.4 สกุลเงินที่บริษัทฯจะทำการโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า จะแสดงในแดชบอร์ดของลูกค้า ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีลูกค้าและช่องทางในการถอนเงิน

5.5 อัตราการแปลง, ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละช่องทางการถอนเงินซึ่งจะถูกกำหนดโดยบริษัท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่กำหนด โดยหน่วยงานของประเทศใดประเทศหนึ่งและจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการชำระเงิน เงินอาจถูกถอนจากบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีภายนอกของลูกค้า

5.6 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนเงินที่ถอนขั้นต่ำและจำนวนสูงสุดซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางการถอน ข้อจำกัดเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในแดชบอร์ดของลูกค้า

5.7 คำสั่งถอนเงินจะถือว่าได้รับการยอมรับจากบริษัท หากถูกสร้างขึ้นในแดชบอร์ดของลูกค้าและจะแสดงในส่วนประวัติของยอดเงินคงเหลือในระบบของบริษัทฯ สำหรับคำร้องขอของบัญชีลูกค้า คำสั่งที่สร้างขึ้นในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้จะไม่ได้รับการยอมรับและดำเนินการโดยบริษัท

5.8 เงินจะถูกถอนจากบัญชีของลูกค้าภายใน 5(ห้า)วันทำการ

5.9 หากเงินถูกส่งมาโดยบริษัทฯตามคำร้องขอถอนเงินที่ยังไม่ได้เข้ายังบัญชีภายนอกของลูกค้า หลังจากห้า(5)วันทำการ ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบการโอนนี้ได้

5.10 ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำข้อผิดพลาดในข้อมูลการชำระเงิน เมื่อร่างคำขอถอนที่ทำเกิดการล้มเหลวในการโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า ลูกค้าจะจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับการแก้ไขสถานการณ์

5.11 กำไรของลูกค้าในส่วนที่เกินของเงินฝาก โดยที่ลูกค้าสามารถโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้เฉพาะช่องทางที่ทางบริษัทกับลูกค้าได้ตกลงกัน และหากลูกค้าทำการฝากเงินไปยังบัญชีของเขา/เธอโดยช่องทางบางอย่าง บริษัทฯมีสิทธิที่จะถอนเงินฝากก่อนหน้านี้ของลูกค้าโดยช่องทางเดียวกัน

6. ช่องทางชำระเงินสำหรับการถอนเงิน

6.1 การโอนเงินทางธนาคาร

6.1.1 ลูกค้าอาจส่งคำขอสำหรับการถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา หากว่าทางบริษัทฯยอมรับช่องทางนี้ในช่วงเวลาในการโอนเงินของคุณ

6.1.2 ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อของเขา/เธอ เท่านั้น บริษัทฯจะไม่อนุญาตและดำเนินการสั่งโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลที่สาม

6.1.3 บริษัทจะส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ตามข้อมูลในคำขอถอนเงินตามเงื่อนไขข้อ 7.1.2 ที่ตรงตามระเบียบนี้

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับเวลาที่ทางธนาคารใช้เพื่อการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

6.2 การโอนอิเล็กทรอนิกส์

6.2.1 ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอถอนเงินโดยการโอนอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาหากบริษัทฯใช้ช่องทางนี้เมื่อทำการโอน

6.2.2 ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอถอนเงิน เฉพาะกระเป๋าระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวที่เป็นชื่อของเขา/เธอเท่านั้น

6.2.3 บริษัทฯ จะต้องส่งเงินไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ทำการร้องขอสำหรับการถอนเงิน

6.2.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับเวลาในการทำการโอนอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวทางด้านเทคนิคในระหว่างการโอนที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดของบริษัทฯ

6.3 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจเพื่อให้ลูกค้าทำการถอนเงินผ่านช่องทางอื่นๆจากบัญชีของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกโพสต์ที่ในแดชบอร์ด