Відображення графіків оптимізовано для швидкого завантаження та збереження заряду батареї до 25% довше.

Політика платежів

1.1 Розмір балансу рахунку Клієнта є розміром фінансових зобов'язань Компанії перед клієнтом у конкретний час.

1.2 Фінансові зобов'язання Компанії перед Клієнтом виникають з моменту появи запису про внесення коштів на рахунок та закінчуються у момент виведення Клієнтом коштів у повному обсязі з рахунку.

1.3 Клієнт має право вимагати від Компанії виконання зобов'язань у розмірі, що не перевищує величини балансу рахунку.

1.4 Офіційними способами введення/виведення коштів є гаманці/рахунки Компанії у тих платіжних системах, які вказані на сайті Компанії. Усі ризики, пов'язані з використанням платіжних систем, Клієнт бере на себе, оскільки платіжні системи не є партнерами Компанії. Компанія не несе відповідальності за затримку та/або не надходження коштів на баланс рахунку Клієнта з вини платіжної системи. У разі виникнення претензій з боку Клієнта до коректності роботи платіжних систем, Клієнту слід звернутися до служби підтримки такої платіжної системи. Клієнт зобов'язаний повідомляти про випадки таких звернень.

1.5 Компанія не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснюють посередницьку діяльність під час проведення Клієнтами операцій із введення/виведення коштів. При проведенні Клієнтом операцій з введення коштів, фінансова відповідальність Компанії настає з моменту надходження коштів Клієнта на банківський рахунок Копанії та/або на рахунок Компанії у платіжних системах, зазначених на сайті Компанії. У разі виявлення ознак шахрайства під час здійснення фінансових транзакцій після зарахування коштів на баланс рахунку Клієнта, Компанія залишає за собою право скасувати цю транзакцію та заморозити рахунок клієнта. Під час проведення Клієнтами операцій з виведення коштів фінансова відповідальність Компанії закінчується в момент списання коштів з банківського рахунку Компанії та/або з рахунку Компанії у платіжних системах, зазначених на сайті Компанії.

1.6 У разі виникнення технічних помилок з боку Компанії під час здійснення фінансових транзакцій, Компанія залишає за собою право скасувати такі транзакції та їх результати, а також результати послуг, що надаються Компанією.

1.7 Клієнт зобов'язаний зареєструвати лише 1 (один) рахунок у Компанії. У разі виявлення кількох рахунків, що належать одному Клієнту, всі такі рахунки будуть заблоковані, а кошти, що містяться на них, не підлягатимуть виведенню.

2. Реєстрація клієнта та його даних

2.1 Процедура реєстрації клієнта складається з 2-х етапів:

- процедура реєстрації Клієнта на сайті Компанії;
- процедура перевірки особи та даних, зазначених при реєстрації.

Процедура реєстрації Клієнта є обов'язковою для Клієнта Компанії. Для проходження процедури реєстрації Клієнта на сайті Компанії необхідно здійснити наступні дії:

- надати особисті та контактні дані;
- прийняти умови цього Договору та додатків до нього.

2.2 Процедура перевірки особи та даних проводиться Компанією для підтвердження правильності та повноти даних, зазначених Клієнтом під час реєстрації. Для цієї процедури Компанія зобов'язана вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати:

- скан або цифрову фотографію Загальногромадянського, Закордонного Паспорта або іншого документа, що засвідчує особу Клієнта у зручному для читання вигляді. Для громадян РФ - розворот сторінок (и) з фотографією та особистими даними. Для громадян України – розворот сторінок (и) з фотографією та особистими даними російською та українською мовами (якщо є).
- Для громадян інших країн – сторінка (и) паспорта з фотографією та особистими даними або іншого документа (наприклад ID Card), що містить фотографію та особисті дані.

Додатково Компанія має право вимагати актуальні рахунки за комунальні послуги, договір з банком про відкриття персонального рахунку, скани банківських карток, а також будь-які інші документи, якщо зазначені вище документи не дозволяють у повному обсязі ідентифікувати Клієнта та/або вказані ним особисті дані.

2.3 Процедура перевірки особи та даних повинна бути проведена протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання Компанією вимоги про перевірку особи Клієнта. В окремих випадках допускається збільшення цього терміну до 30 (тридцяти) робочих днів на розсуд Компанії.

3. Процедури депозиту

Для того, щоб ввести кошти на рахунок, Клієнт повинен скласти заявку на введення коштів із особистого кабінету. Для цього Клієнт повинен вибрати одну з платіжних систем, вказаних на сайті Компанії та перейти за відповідним посиланням із зазначенням усіх необхідних даних.

Для поповнення рахунку доступні такі валюти: USD

Терміни обробки заявки на депозит залежать від обраної платіжної системи та не можуть бути врегульовані Компанією. За наявності технічної можливості операції із введення під час використання електронних платіжних систем можуть відбуватися миттєво. У разі використання банківського переказу строки можуть становити від 3 до 45 робочих днів, залежно від банку, який використовується Клієнтом та банків-кореспондентів.

Усі транзакції Клієнта повинні бути здійснені за допомогою джерел, що підлягають встановленню, які належать виключно Клієнту, який здійснює операції за допомогою власних коштів. Висновки, повернення, компенсації та інші фінансові операції з рахунком Клієнта можуть виконуватися лише за допомогою рахунків, які були використані для поповнення балансу. Виведення з рахунку надаються у тій самій валюті, в якій було здійснено операції поповнення.

4. Податки

Компанія не є податковим агентом і не надає даних про операції своїх клієнтів третім особам. Така інформація може бути надана лише за наявності офіційного запиту від компетентних державних органів.

5. Політика повернення коштів

5.1 Клієнт має право в будь-який час зняти частину або всі кошти зі свого Рахунку шляхом відправки Компанії Запиту на виведення коштів, що містить розпорядження Клієнта про зняття грошей з Рахунку Клієнта та відповідає наступним умовам:

- Компанія виконує виведення з торгового рахунку Клієнта лише в межах залишку на рахунку Клієнта під час виконання замовлення. Якщо сума виведення Клієнта (включаючи комісії та інші витрати на оплату відповідно до цього Регламенту) перевищує залишок на Рахунку Клієнта, Компанія може відхилити висновок після пояснення причини відмови.;

- Замовлення Клієнта на виведення коштів з Рахунку Клієнта має відповідати вимогам та обмеженням, встановленим чинним законодавством та іншими положеннями, що діють у країнах, в юрисдикції яких здійснюється такий переклад;

- Кошти з Рахунку Клієнта повинні бути зняті на ту саму платіжну систему і той самий ID гаманця, який раніше використовувався Клієнтом для переказу коштів на Рахунок. Компанія може обмежити виведення на платіжну систему клієнта в рамках розміру депозиту Клієнта, що надійшов на рахунок з цієї платіжної системи. Компанія може на власний розсуд робити винятки з цього правила та здійснювати виведення коштів Клієнта на інші платіжні системи, при цьому Компанія може будь-коли попросити у Клієнта платіжну інформацію по інших платіжних системах, а Клієнт повинен надати Компанії таку платіжну інформацію.;

5.2 Запит на зняття коштів здійснюється шляхом переказу грошей на зовнішній рахунок Клієнта Агентом, уповноваженим Компанією.

5.3 Клієнт формує запит на виведення коштів у валюті депозиту. Якщо валюта депозиту відрізняється від валюти переказу, Компанія конвертує суму виведення у валюту переказу за обмінним курсом, встановленим Компанією на момент виведення коштів із Рахунку Клієнта.

5.4 Валюта, в якій Компанія здійснює перекази на Зовнішній рахунок Клієнта, залежно від валюти Рахунку Клієнта та методу виведення, може відображатись в Особистому кабінеті Клієнта.

5.5 Конвертація, комісії та інші витрати, пов`язані з кожним методом зняття коштів, встановлюються Компанією та можуть бути змінені у будь-який час на власний розсуд Компанії. Обмінний курс може відрізнятись від курсу обміну валюти, встановленого владою конкретної країни, та поточного ринкового обмінного курсу для відповідних валют. У випадках, встановлених Постачальниками платіжних послуг, кошти можуть бути виведені з рахунку Клієнта у валюті, яка відрізняється від валюти Зовнішнього рахунку Клієнта.

5.6 Компанія залишає за собою право встановлювати мінімальні та максимальні суми виведення залежно від методу виведення. Ці обмеження будуть розміщені в Особистому кабінеті Клієнта.

5.7 Запит на виведення коштів вважається прийнятим Компанією, якщо його створено в Особистому кабінеті Клієнта та вказано у розділі «Історія балансових операцій», а також у системі Компанії для обліку запитів клієнтів. Запит на висновок, створений будь-яким способом, крім зазначеного у цьому пункті, не буде прийнятий та виконаний Компанією.

5.8 Гроші будуть виведені з рахунку Клієнта протягом 5 (п`яти) робочих днів.

5.9 Якщо кошти, надіслані Компанією відповідно до запиту про виведення коштів, не надходять на зовнішній рахунок Клієнта через 5 (п`ять) робочих днів, Клієнт може попросити Компанію розслідувати це виведення коштів.

5.10 Якщо Клієнт припустився помилки у платіжній інформації при складанні запиту на виведення коштів, і це призвело до повернення або помилки переказу на зовнішній рахунок Клієнта, то Клієнт відшкодовує комісію за врегулювання ситуації.

5.11 Прибуток Клієнта, що перевищує кошти, депоновані Клієнтом, може бути переведений на зовнішній рахунок Клієнта лише за методом, узгодженим Компанією та Клієнтом, і якщо Клієнт вніс депозит на свій рахунок певним способом, Компанія має право відкликати попередній депозит Клієнтом у такий же спосіб.

6. Платіжні методи для виведення коштів

6.1 Банківський переказ.

6.1.1 Клієнт може надіслати заявку на виведення коштів банківським переказом у будь-який час, якщо Компанія використовує цей метод на момент переказу коштів.

6.1.2 Клієнт може подати заявку на виведення коштів лише на банківський рахунок, відкритий на його ім'я. Компанія не приймає та не виконує перекази коштів на банківські рахунки третіх осіб.

6.1.3 Компанія повинна надіслати кошти на банківський рахунок Клієнта відповідно до інформації, зазначеної у заявці на виведення коштів, якщо умови розділу 7.1.2. цих Правил дотримано.

Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за час, необхідний для здійснення банківського переказу.

6.2 Електронний переклад.

6.2.1 Клієнт може надіслати заявку на виведення коштів через електронну платіжну систему у будь-який час, якщо Компанія використовує цей метод під час переказу коштів.

6.2.2 Клієнт може подати заявку на виведення коштів лише на гаманець електронної платіжної системи, відкритий на його ім'я.

6.2.3 Компанія повинна надіслати кошти на електронний платіжний рахунок Клієнта відповідно до інформації, зазначеної у заявці на виведення коштів.

6.2.4 Клієнт розуміє та визнає, що Компанія не несе відповідальності за те, скільки часу знадобиться для здійснення електронного перекладу або за обставини, що призводять до технічного збою під час перекладу, якщо вони сталися не з вини Компанії.

6.3 Компанія може на власний розсуд запропонувати Клієнту інші способи виведення коштів з рахунку Клієнта. Ця інформація публікується в Особистому кабінеті.