Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Πολιτική πληρωμών

1.1 Η Εταιρεία ευθύνεται από χρηματοοικονομικής πλευράς για το υπόλοιπο των λογαριασμών των πελατών ανά πάσα δεδομένη στιγμή.

1.2 Η χρηματοοικονομική ευθύνη της Εταιρείας ξεκινά με την πρώτη καταγραφή που αφορά την κατάθεση του πελάτη και συνεχίζεται μέχρι την πλήρη ανάληψη των κεφαλαίων.

1.3 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίων είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό του κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος.

1.4 Οι μόνες επίσημες μέθοδοι καταθέσεων/αναλήψεων είναι οι μέθοδοι που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο πελάτης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των μεθόδων πληρωμής εφόσον οι μέθοδοι πληρωμής δεν είναι συνεργάτες της Εταιρείας ούτε αρμοδιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση η ακύρωση συναλλαγής η οποία προκλήθηκε από τη μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση αξιώσεων του πελάτη σχετικά με οποιαδήποτε από τις μεθόδους πληρωμής, αποτελεί ευθύνη του να επικοινωνήσει με την υπηρεσία υποστήριξης της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής και να ειδοποιήσει την Εταιρεία σχετικά με αυτές τις αξιώσεις.

1.5 H Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων υπηρεσιών τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης προκειμένου να πραγματοποιήσει κατάθεση/ανάληψη. Η οικονομική ευθύνη της Εταιρείας για τα κεφάλαια του πελάτη ξεκινά από τη στιγμή που τα κεφάλαια φτάνουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που συνδέεται με τις μεθόδους πληρωμής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στην περίπτωση που εντοπιστεί απάτη κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής συναλλαγής ή μετά από αυτήν, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτήν τη συναλλαγή και να παγώσει τον λογαριασμό του πελάτη.
Η ευθύνη της Εταιρείας για τα κεφάλαια του πελάτη τερματίζεται όταν γίνει ανάληψη των κεφαλαίων από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή από οποιονδήποτε λογαριασμό σχετίζεται με την Εταιρεία.

1.6 Σε περίπτωση τεχνικών λαθών που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτές τις συναλλαγές και τα αποτελέσματά τους.

1.7 Ο πελάτης μπορεί να έχει μόνο έναν καταχωρισμένο λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εντοπίσει οποιαδήποτε αντίγραφα λογαριασμών πελατών, διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τους λογαριασμούς του πελάτη και τα κεφάλαιά του χωρίς το δικαίωμα ανάληψης.

2. Εγγραφή πελάτη

2.1 Η εγγραφή του πελάτη περιλαμβάνει δύο κύρια βήματα:

- διαδικτυακή εγγραφή του πελάτη
- επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη

Για να ολοκληρώσει το πρώτο βήμα ο πελάτης θα πρέπει να κάνει τα εξής:

- να παράσχει στην Εταιρεία την πραγματική του ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας
- να αποδεχτεί τις συμφωνίες της Εταιρείας και τα παραρτήματά τους.

2.2 Για να συμπληρώσει το δεύτερο βήμα η Εταιρεία πρέπει να ζητήσει από τον πελάτη κι εκείνος θα πρέπει να της παράσχει τα εξής έγγραφα:

- σαρωμένη ή ψηφιακή φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησής του
- πλήρες αντίγραφο όλων των σελίδων του εγγράφου ταυτοποίησής του με τη φωτογραφία και τα προσωπικά στοιχεία του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, όπως λογαριασμούς κοινής ωφελείας, τραπεζικά έγγραφα, σαρωμένα αντίγραφα τραπεζικών καρτών και οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης.

2.3 Η διαδικασία ταυτοποίησης πρέπει να ολοκληρωθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες από το αίτημα της Εταιρείας. Σε μερικές περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί να επιμηκύνει την περίοδο ταυτοποίησης μέχρι και 30 εργάσιμες ημέρες.

3. Διαδικασία κατάθεσης

Προκειμένου να κάνει κατάθεση, ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλει αίτημα από την προσωπική περιοχή του. Για να ολοκληρώσει το αίτημα, ο πελάτης πρέπει να επιλέξει οποιαδήποτε από τις μεθόδους πληρωμής από τη λίστα, να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και να προχωρήσει στην πληρωμή.

Τα εξής νομίσματα είναι διαθέσιμα για κατάθεση: USD

Ο χρόνος επεξεργασίας των αιτημάτων για ανάληψη εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής και μπορεί να διαφέρει από μέθοδο σε μέθοδο. Η Εταιρεία δεν μπορεί να κανονίζει τον χρόνο διεκπεραίωσης. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, ο χρόνος συναλλαγής μπορεί να κυμαίνεται από δευτερόλεπτα μέχρι μέρες. Σε περίπτωση άμεσου τραπεζικού εμβάσματος, ο χρόνος συναλλαγής μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 45 εργάσιμες ημέρες.

Οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούνται από τον Πελάτη πρέπει να εκτελούνται μέσω της καθορισμένης πηγής της συναλλαγής, που ανήκει αποκλειστικά στον Πελάτη, ο οποίος πραγματοποιεί την πληρωμή με δικά του κεφάλαια. Η ανάληψη, η επιστροφή χρημάτων, η αποζημίωση και άλλες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό του Πελάτη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό (τράπεζα ή κάρτα πληρωμής) που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση των χρημάτων. Η ανάληψη από τον Λογαριασμό μπορεί να γίνει μόνο στο ίδιο νόμισμα στο οποίο έγινε η αντίστοιχη κατάθεση.

4. Φόροι

Η Εταιρεία δεν είναι φορολογικός εκπρόσωπος και δεν παρέχει τα οικονομικά στοιχεία των πελατών σε οποιουσδήποτε τρίτους. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο σε περίπτωση που της ζητηθούν επισήμως από κρατικούς φορείς.

5. Πολιτική επιστροφής χρημάτων

5.1 Ανά πάσα στιγμή ο πελάτης μπορεί να κάνει ανάληψη μέρος ή του συνόλου των κεφαλαίων του από τον λογαριασμό του, στέλνοντας στην Εταιρεία αίτημα ανάληψης που να περιέχει την εντολή του πελάτη για ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό πελάτη, το οποίο συμμορφώνεται με τους εξής όρους:

- η Εταιρεία θα εκτελέσει την εντολή για ανάληψη από τον λογαριασμό του πελάτη, η οποία θα υπόκειται στον περιορισμό του εναπομείναντος υπολοίπου του λογαριασμού του πελάτη κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της εντολής. Εάν το ποσό προς ανάληψη από τον πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και άλλων εξόδων βάσει του παρόντος κανονισμού) υπερβαίνει το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη, η Εταιρεία μπορεί να απορρίψει την εντολή αφού εξηγήσει τον λόγο της απόρριψης.;

- η εντολή του πελάτη για ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό πελάτη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που καθορίζονται από την τρέχουσα νομοθεσία και τις άλλες διατάξεις των χωρών στη δικαιοδοσία των οποίων πραγματοποιείται η συναλλαγή;

- η ανάληψη των χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη πρέπει να γίνει μέσω του ίδιου συστήματος πληρωμής, στο ίδιο ID πορτοφολιού που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για την κατάθεση των κεφαλαίων στον λογαριασμό από τον πελάτη. Η Εταιρεία δύναται να περιορίσει το ποσό της ανάληψης προς ένα σύστημα πληρωμής, στο ποσό των καταθέσεων που περιήλθαν στον λογαριασμό του πελάτη από αυτό το σύστημα πληρωμής. Η Εταιρεία, δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κάνει εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα και να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων του πελάτη προς άλλα συστήματα πληρωμών, αλλά η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον πελάτη τις πληροφορίες πληρωμής για τα άλλα συστήματα πληρωμών και ο πελάτης πρέπει να παράσχει στην Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες πληρωμής.;

5.2 Το αίτημα ανάληψης εκτελείται με τη μεταφορά των κεφαλαίων στον εξωτερικό λογαριασμό του πελάτη από αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη.

5.3 Ο πελάτης υποβάλλει αίτημα για ανάληψη στο νόμισμα της κατάθεσης. Αν το νόμισμα της κατάθεσης είναι διαφορετικό από το νόμισμα της μεταφοράς, η Εταιρεία θα μετατρέψει το μεταφερόμενο ποσό βάσει της ισοτιμίας που καθορίζει η Εταιρεία κατά τη στιγμή της χρέωσης των κεφαλαίων από τον λογαριασμό του πελάτη.

5.4 Το νόμισμα στο οποίο η Εταιρεία κάνει μεταφορές στον εξωτερικό λογαριασμό του πελάτη μπορεί να εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων του πελάτη, ανάλογα με το νόμισμα του λογαριασμού του πελάτη κα τη μέθοδο ανάληψης.

5.5 Η ισοτιμία μετατροπής, η προμήθεια και τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την κάθε μέθοδο ανάληψης καθορίζονται από την Εταιρεία και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Η ισοτιμία μπορεί να διαφέρει από την ισοτιμία που καθορίζουν οι αρχές μιας συγκεκριμένης χώρας και από την τρέχουσα ισοτιμία της αγοράς για τα αντίστοιχα νομίσματα. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, η ανάληψη των κεφαλαίων από τον λογαριασμό του πελάτη μπορεί να γίνει σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του εξωτερικού λογαριασμού του πελάτη.

5.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει ελάχιστα και μέγιστα ποσά ανάληψης ανάλογα με τη μέθοδο ανάληψης. Αυτοί οι περιορισμοί παρατίθενται στον Πίνακα εργαλείων του πελάτη.

5.7 Η εντολή ανάληψης θεωρείται αποδεκτή από την Εταιρεία αν δημιουργείται στον Πίνακα Εργαλείων του πελάτη και εμφανίζεται στην ενότητα του Ιστορικού υπολοίπου και στο σύστημα της Εταιρείας για την αναφορά των αιτημάτων των πελατών. Εντολή που δημιουργείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που καθορίζεται στην παρούσα ρήτρα δεν θα είναι αποδεκτή και δεν θα εκτελείται από την Εταιρεία.

5.8 Η ανάληψη των κεφαλαίων από τον λογαριασμό του πελάτη θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5.9 Εάν τα κεφάλαια που αποστέλλονται από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος ανάληψης δεν έχουν φτάσει στον εξωτερικό λογαριασμό του πελάτη μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία να διερευνήσει αυτήν τη μεταφορά.

5.10 Αν ο πελάτης έχει κάνει λάθος στις πληροφορίες πληρωμής κατά τη σύνταξη του αιτήματος ανάληψης εξαιτίας του οποίου δεν έγινε η μεταφορά των χρημάτων στον εξωτερικό λογαριασμό του πελάτη, ο πελάτης θα καταβάλλει προμήθεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

5.11 Το κέρδος του πελάτη που υπερβαίνει τα κεφάλαια που έχει καταθέσει ο πελάτης μπορεί να μεταφερθεί στον εξωτερικό λογαριασμό του πελάτη μόνο μέσω μεθόδου που συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη και αν ο πελάτης πραγματοποίησε κατάθεση στον λογαριασμό του μέσω μιας συγκεκριμένης μεθόδου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει ανάληψη προηγούμενης κατάθεσης του πελάτη με την ίδια μέθοδο.

6. Μέθοδοι πληρωμής για αναλήψεις

6.1 Τραπεζική μεταφορά

6.1.1 Ο πελάτης μπορεί να στείλει αίτημα ανάληψης μέσω τραπεζικού εμβάσματος ανά πάσα στιγμή εφόσον η μέθοδος αυτή είναι αποδεκτή από την Εταιρεία κατά τη στιγμή της μεταφοράς των κεφαλαίων.

6.1.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανάληψης μόνο σε λογαριασμό που είναι στο όνομά του. Η Εταιρεία δεν δέχεται και δεν εκτελεί εντολές για μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου.

6.1.3 Η Εταιρεία πρέπει να στείλει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες στο αίτημα ανάληψης εάν πληρούνται οι όροι της ρήτρας 7.1.1 του παρόντος κανονισμού.

Ο πελάτης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το χρόνο που χρειάζεται εωσότου ολοκληρωθεί η τραπεζική μεταφορά.

6.2 Ηλεκτρονική μεταφορά

6.2.1 Ο πελάτης μπορεί να στείλει αίτημα ανάληψης μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς ανά πάσα στιγμή εφόσον η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από την Εταιρεία κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της μεταφοράς.

6.2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα για ανάληψη μόνος προς το προσωπικό του wallet συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.

6.2.3 Η Εταιρεία πρέπει να στείλει τα χρήματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες στο αίτημα ανάληψης.

6.2.4 Ο πελάτης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τον χρόνο που χρειάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί μια ηλεκτρονική μεταφορά ή για τις συνθήκες που οδηγούν σε τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εάν προέκυψαν για λόγους που δεν οφείλονται στην Εταιρεία.

6.3 Η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσφέρει στον πελάτη άλλες μεθόδους ανάληψης χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται στον Πίνακα Εργαλείων.