Відображення графіків оптимізовано для швидкого завантаження та збереження заряду батареї до 25% довше.

Договір публічної оферти

Цей Договір публічної оферти, іменований далі за текстом Договір, регулює порядок і правила надання сервісу «PO Trade LTD, зареєстрованого за адресою Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, реєстраційний номер 2019-00207», іменованого далі за текстом Компанія, представленого в Інтернеті за адресою: https://po.trade/. Цей Договір приймається як вебдокумент і не вимагає підписання сторонами.

Відкриття Профілю клієнта на офіційному сайті Компанії означає автоматичне прийняття Клієнтом усіх положень цього Договору. Договір зберігає свою дію аж до його розірвання однієї зі сторін.

 • Терміни та визначення
  • Кабінет клієнта — створений у вебінтерфейсі робочий простір, що використовується Клієнтом для здійснення торгових і неторгових операцій та введення особистої інформації.
  • Клієнт — будь-яка особа старше 18 років, яка використовує відповідно до цього Договору послуги Компанії.
  • Компанія — юридична особа, що називається «PO Trade», що забезпечує відповідно до положень цього Договору проведення арбітражних операцій купівлі-продажу CFD-контрактів.
  • Неторгова операція — будь-яка операція, пов’язана з поповненням торгового рахунку Клієнта необхідними коштами чи виведенням коштів із торгового рахунку. Для неторгових операцій Компанія використовує електронні платіжні системи, вибрані на її розсуд і прив’язані до відповідного інтерфейсу в Кабінеті клієнта.
  • Профіль клієнта — персональні дані про Клієнта, надані ним самим під час реєстрації в Кабінеті клієнта, що зберігаються на захищеному сервері Компанії.
  • Торговий рахунок — спеціалізований рахунок на сервері Компанії, який забезпечує проведення Клієнтом торгових операцій.
  • Торгова операція — арбітражна операція з купівлі-продажу торгових контрактів, що здійснюється Клієнтом за допомогою торгового терміналу в Кабінеті клієнта.
  • Торговий сервер — належать Компанії сервер із встановленим на ньому спеціалізованим програмним забезпеченням, що слугує для проведення торгових і неторгових операцій Клієнтів та відстеження статистики цих операцій.
  • Торговий термінал — спеціалізований інтерфейс, що знаходиться в Кабінеті клієнта, пов’язаний з торговим сервером Компанії, за допомогою якого Клієнт робить торгові операції.
 • Загальні положення
  • Сервіс, що надається Компанією, є інтернет-сервісом, який використовує для здійснення торгових операцій офіційний сайт Компанії та її торговий сервер. Використання сервісу передбачає наявність якісного та стійкого інтернет-з’єднання з боку Клієнта.
  • У своїй діяльності Компанія керується чинними законодавчими нормами щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, і фінансуванню тероризму. Компанія вимагає коректного введення Клієнтом персональних даних і залишає за собою право ідентифікувати особу Клієнта, використовуючи доступні їй для цього засоби, а саме:
   • завантаження відсканованих копій документів, що засвідчують особу Клієнта й адресу фактичного місця проживання в профіль клієнта;
   • телефонний дзвінок Клієнту за вказаним ним телефонним номером;
   • інші засоби, необхідні на розсуд Компанії для підтвердження особистості та фінансової діяльності Клієнта.
  • Клієнту, незалежно від його юридичного статусу (фізична чи юридична особа), забороняється мати в Компанії більше одного активного торгового рахунку. Компанія залишає за собою право розірвання цього Договору чи скидання результатів Торгових операцій у разі виявлення спроби повторної реєстрації Профілю клієнта чи випадки використання кількох Торгових рахунків одним і тим самим Клієнтом.
  • Профіль клієнта реєструється в захищеній зоні офіційного сайту Компанії в Кабінеті клієнта. Компанія гарантує виконання вимог щодо забезпечення конфіденційності всіх персональних даних Клієнта відповідно до положень розділу 8 цього Договору.
  • Клієнт відповідає за збереження отриманих ним від Компанії ключових даних для входу до Кабінету клієнта, у разі втрати доступу до Кабінету клієнта зобов’язаний негайно повідомити про це Компанію з метою блокування коштів на його торговому рахунку.
  • Компанія під час реєстрації Клієнтом його Профілю клієнта автоматично надає йому Торговий рахунок, на якому Клієнтом виконуються всі торгові та неторгові операції.
  • Компанія здійснює котирування Клієнтів, використовуючи власні платні джерела котирувань, застосовуючи обробку котирувального потоку відповідно до потреб забезпечення ліквідності контрактів, що відкриваються Клієнтами. Котирування будь-яких інших компаній, так само як і взяті з інших, навіть платних джерел котирування, не можуть бути прийняті до уваги під час розгляду спірних ситуацій.
  • Компанія надає Клієнту спеціально підготовлений вебінтерфейс (торговий термінал) для здійснення ним торгових операцій всередині Кабінету клієнта.
  • Компанія забороняє Клієнту вдаватися до будь-якого типу шахрайства, яке може бути розцінено таким Компанією в діях Клієнта, спрямованих на отримання прибутку з використанням непередбачених Компанією сервісів або дій, уразливостей у системі, спекуляцією на бонусах, торгівлею в змові групою осіб, включно з, але не обмежуючись, хеджуванням торгових операцій із різних рахунків, спекуляцією на активах із проблемною волатильністю тощо. У цій ситуації Компанія залишає за собою право розірвання цього Договору чи скидання результатів Торгових операцій.
  • Компанія залишає за собою право на розірвання цього Договору чи призупинення будь-яких комунікацій із Клієнтом у разі виявлення несумлінного ставлення до Компанії загалом й до сервісів і послуг, що надаються, зокрема, а також включно з, але не обмежуючись образою співробітників і партнерів Компанії, наклепом, публікацією недостовірних відомостей про Компанію, негативних відгуків, спробою шантажу або вимагання з боку Клієнта.
  • Компанія залишає за собою право заборонити Клієнту копіювання Торгових операцій інших трейдерів або скинути результати скопійованих Торгових операцій у разі виявлення торгових порушень або будь-яких інших порушень цього Договору постачальником копії.
  • Клієнт зобов’язується дотримуватися законодавства тієї країни, в якій здійснює свою діяльність.
  • Клієнт визнає та бере на себе відповідальність за сплату всіх податків і зборів, які можуть виникнути внаслідок здійснення торгових операцій.
  • Компанія залишає за собою право обмежувати доступність запропонованих функцій і послуг, а також мотиваційних переваг на свій розсуд.
  • Компанія погоджується надати Клієнту послуги за умови, що Клієнт не є громадянином або постійним мешканцем країн, зазначених у розділі 11 «Перелік країн» цього Договору, або будь-яких територій, що знаходяться під юрисдикцією чи ефективним контролем цих країн. Компанія залишає за собою право обмежити доступність запропонованих послуг у цих країнах.
 • Порядок здійснення неторгових операцій
  • До неторгових операцій відносяться операції поповнення Клієнтом свого торгового рахунку та зняття коштів (введення та виведення коштів).
  • Неторгові операції здійснюються Клієнтом з використанням функціоналу Кабінету клієнта. Компанія не здійснює неторгові операції з використанням звичайних засобів комунікації (електронна пошта, чат тощо).
  • Під час здійснення неторгових операцій Клієнту дозволяється використовувати виключно особисті кошти, що знаходяться на електронних і банківських платіжних рахунках, що належать Клієнту.
  • Валютою торгового рахунку є Долар США. У цій валюті відображається баланс коштів на торговому рахунку Клієнта. Валюта торгового рахунку не може бути змінена Клієнтом. Під час введення коштів Клієнтом на свій торговий рахунок відбувається автоматичний перерахунок суми депозиту з валюти, що використовується Клієнтом у валюту торгового рахунку. Така сама операція відбувається під час обробки виведення коштів.
  • У разі необхідності перерахунку коштів із однієї валюти в іншу Компанія використовує обмінний курс електронної платіжної системи на момент проведення неторгової операції.
  • Компанія встановлює наступні мінімальні суми (якщо не зазначено інше) для здійснення неторгових операцій:
   - поповнення — 0.1 USD;
   - виведення — 10 USD.
  • У разі використання Клієнтом різних гаманців для поповнення торгового рахунку, виведення коштів на них здійснюється у тій самій пропорції, в якій відбувалося поповнення. Якщо Компанія не може забезпечити виведення коштів на зазначені Клієнтом реквізити, Компанія зобов’язана повідомити про це Клієнта для зміни вибраних платіжних систем чи гаманців.
  • У разі використання Клієнтом банківських карток для поповнення торгового рахунку Клієнт погоджується з тим, що Компанія може зберігати платіжні реквізити банківської картки з метою реалізації функції «швидкого поповнення» торгового рахунку в один клік, у разі використання Клієнтом відповідного функціоналу в Кабінеті клієнта. Клієнт може відключити цю послугу на запит, звернувшись до служби підтримки Компанії.

   За запитом Компанії Клієнт зобов’язується надати підтверджуючі скани/фотографії карток, що використовуються для поповнення Торгового рахунку, з метою верифікації, а також виключає можливість будь-яких претензій до Компанії щодо внесених коштів.
  • З метою забезпечення виконання вимог загальноприйнятих законодавчих норм, а також для захисту коштів Клієнтів, виведення коштів здійснюється в тій самій платіжній системі, в якій проводилося їхнє введення, за тими самими платіжними реквізитами.
  • Компанія не допускає використання сервісу, що їй надається, як засіб для отримання прибутку від неторгових операцій, або шляхом, відмінним від прямого використання сервісу, що їй надається.
 • Порядок здійснення торгових операцій
  • До торгових операцій відносяться арбітражні операції з продажу та купівлі контрактів за тими торговими інструментами, які надано Компанією для роботи. Ці операції здійснюються за допомогою торгового терміналу, що надається Компанією всередині Кабінету клієнта. Обробка всіх торгових операцій Клієнтів здійснюються Компанією за допомогою наявного торгового сервера з відповідним програмним забезпеченням.
  • Компанія забезпечує котирування в торговому терміналі, вказуючи ціну в однозначному котируванні Plost, яке розраховується за формулою: Plost = Pbid + (Pask-Pbid)/2

   Де: Plost — ціна, яка використовується для здійснення торгових операцій і за якою здійснюються транзакції відкриття та закриття контрактів. Pbid — ціна Bid, що надається Компанії її джерелом ліквідності. Pask — ціна Ask, що надається Компанії її джерелом ліквідності.
  • Здійснення торгових операцій на торговому сервері Компанії здійснюється також за ціною Plost. Компанія допускає проведення торгових операцій і здійснює котирування цілодобово.
  • Компанія під час здійснення торгових операцій використовує технологію котирування «Market execution» і здійснює транзакцію за тією ціною, яка в момент обробки заявки Клієнта в порядку черги клієнтських запитів існує на торговому сервері Компанії. Максимальне відхилення ціни, що відображається в торговому терміналі Клієнта, від ціни, яка існує на торговому сервері Компанії, не перевищує величини двох усереднених спредів за цим торговим інструментом у періоди, що відповідають величині середньостатистичної волатильності за цим інструментом.
  • Компанія має право відмовити Клієнту у проведенні торгової операції в разі, якщо на момент прийняття рішення про відкриття контракту Компанія не має достатньої кількості ліквідності за вибраним торговим інструментом до моменту закінчення терміну контракту. У цьому разі після натискання відповідної кнопки в торговому терміналі Клієнт отримує відповідне повідомлення.
  • Розмір премії, що виплачується Клієнту в разі позитивного результату торгової операції, визначається Компанією у відсотках щодо суми застави, яка визначається самим Клієнтом у момент укладання контракту за допомогою відповідного елемента інтерфейсу торгового терміналу.
  • У рамках сервісу, що надається Компанією, Клієнтам пропонується купівля, продаж контрактів або неучасть в операціях. Залежно від способу купівлі чи продажу контрактів, вони бувають різних класів.
  • Клієнт має змогу на своєму торговому рахунку тримати відкритими одночасно будь-яку кількість торгових операцій на будь-який доступний йому термін закінчення будь-якого класу контрактів. Водночас сумарний обсяг усіх новостворюваних Клієнтом торгових операцій не може перевищувати баланс, зазначений у торговому терміналі.
  • Компанія реалізує наступний обов’язковий механізм здійснення торгових операцій щодо роботи з CFD-контрактами класу «High-Low»:
   • Клієнт за допомогою наданого йому всередині Кабінету клієнта торгового терміналу визначає параметри торгової операції: торговий інструмент, час закінчення терміну контракту, обсяг торгової операції, тип контракту («Cal»l або «Put»). Ціна, що відображається в торговому терміналі Клієнта, є ціною Plost.
   • Залежно від обсягів ліквідності, наявних на даний момент у постачальників ліквідності, дохідність торгового контракту у відсотках у разі його позитивного виконання визначається торговим інструментом, вибраним Клієнтом у торговому терміналі Клієнта. Рівень доходності встановлюється для кожної конкретної торгової операції та відображається у відповідному вікні торгового терміналу Клієнта.
   • Після натискання Клієнтом кнопки «Call» або «Put» у торговому терміналі відбувається фіксація параметрів торгової операції, визначених Клієнтом, та їхня передача на торговий сервер Компанії. Торговий сервер отримує запит від торгового терміналу Клієнта та ставить його в чергу на обробку. У цей момент на торговому рахунку Клієнта відбувається фіксація суми застави для виконання контракту відповідно до встановленого Клієнтом обсягу.
   • У момент настання черги на обробку запиту Клієнта, торговий сервер зчитує основні параметри торгової операції, здійснює виробництво самої операції за ціною, що існує на даний момент на сервері Компанії із записом цієї операції в базу даних сервера. У такий спосіб обробка торгових операцій здійснюється за технологією «Market execution».
   • Час обробки запиту залежить від якості зв’язку між торговим терміналом Клієнта і торговим сервером, а також від ринкової ситуації з активом. У нормальних ринкових умовах час обробки запиту Клієнта зазвичай становить 0–4 секунди. У ринкових умовах, відмінних від нормальних, час обробки клієнтських запитів може бути збільшено.
   • У момент настання терміну закінчення контракту відбувається порівняння ціни, за якою було здійснено вхід у контракт, із ціною закриття. Далі діє наступний алгоритм:
    • Для контрактів типу «Call»:
     - якщо ціна на момент закриття цього контракту перевищує ціну його відкриття (у суворій відповідності, Pвідкриття < Рзакриття), такий контракт вважається виконаним. Відбувається повернення на торговий рахунок Клієнта зафіксованої попередньо заставної суми та нарахування премії за виконання цього контракту відповідно до тієї величини, яка була відображена в торговому терміналі Клієнта в момент натискання ним виконавчої кнопки «Call».
     - якщо ціна на момент закриття цього контракту менша за ціну його відкриття (у суворій відповідності, Pвідкриття > Pзакриття), то такий договір вважається невиконаним. Відбувається списання з торгового рахунку Клієнта зафіксованої попередньо заставної суми.
    • Для контрактів типу «Put»:
     - якщо ціна на момент закриття даного контракту менша за ціну його відкриття (у суворій відповідності, Pвідкриття > Рзакриття), такий контракт вважається виконаним. Відбувається повернення на торговий рахунок Клієнта зафіксованої попередньо заставної суми та нарахування премії за виконання цього контракту відповідно до тієї величини, яка була відображена в торговому терміналі Клієнта в момент натискання ним виконавчої кнопки «Put».
     - якщо ціна на момент закриття цього контракту більша за ціну його відкриття (у суворій відповідності, Pвідкриття < Pзакриття), то такий договір вважається невиконаним. Відбувається списання з торгового рахунку Клієнта зафіксованої попередньо заставної суми.
   • Компанія має право скасувати чи переглянути результати торгової операції Клієнта в таких ситуаціях:
    - торгова операція здійснена за неринковим котируванням;
    - у разі використання неавторизованих ботів й іншого програмного забезпечення для здійснення торгових операцій;
    - у разі виявлення програмних збоїв на торговому сервері;
    - синтетичні торгові операції (локи) на опціонних контрактах можуть бути визнані недійсними в разі виявлення явних ознак зловживання.
 • Котирування й інформація
  • Під час здійснення торгових операцій використовується ціна, запропонована в торговій платформі Компанії. Торгові умови за інструментами вказані в специфікації контрактів. Усі питання, пов’язані з визначенням поточного рівня цін на ринку, знаходяться в одноосібній компетенції Компанії, їхні значення є єдиними для всіх Клієнтів Компанії.
  • У разі незапланованої перерви в потоці котирувань торгового сервера, спричиненої апаратним або програмним збоєм, Компанія має право синхронізувати базу котирувань на торговому сервері з іншими джерелами. Такими джерелами можуть бути:
   A. база котирувань постачальника ліквідності;
   B. база котирувань інформаційного агентства.
  • У разі збою в розрахунку прибутку за типом контракту/інструменту внаслідок некоректного спрацювання програмного та/чи апаратного забезпечення торгового сервера Компанія має право:
   A. видалити торгову операцію, відкриту внаслідок помилки;
   B. скоригувати помилково виконану торгову операцію згідно з актуальними значеннями.
  • Спосіб коригування чи зміни розміру, ціни та/чи кількості торгових операцій (і/або рівня чи розміру будь-якого ордера) визначається Компанією та є остаточним й обов’язковим для виконання Клієнтом. Компанія зобов’язується інформувати Клієнта про будь-яке коригування чи подібну зміну, як тільки це стає можливим.
 • Повноваження й обов’язки Компанії та Клієнта
  • Клієнт не має права вимагати від представників Компанії будь-яких торгових рекомендацій або іншої інформації, що спонукає до здійснення Торгових операцій. Компанія зобов’язується не надавати Клієнту жодних рекомендацій, які прямо спонукають Клієнта до здійснення будь-яких Торгових операцій. Це положення не поширюється на видачу Компанією загальних рекомендацій щодо використання торгових стратегій CFD.
  • Клієнт гарантує Компанії захист від виникнення будь-яких зобов’язань, витрат, претензій, збитків, які можуть виникнути в Компанії як прямо, так й опосередковано через нездатність Клієнта виконати свої зобов’язання перед третіми особами як у зв’язку з його діяльністю в Компанії, так і поза такою.
  • Компанія не є провайдером послуг надання інтернет-доступу та не може брати на себе відповідальність за виконання будь-яких зобов’язань щодо виникнення будь-яких збоїв у каналах зв’язку чи в інших комунікаціях.
  • Клієнт зобов’язаний надавати копії документів, що засвідчують його особу й адресу фактичного проживання, а також виконувати будь-які інші вимоги верифікації, визначені Компанією.
  • Клієнт зобов’язується не розповсюджувати в будь-яких засобах масової інформації (соціальних мережах, форумах, блогах, газетах, радіо, телебаченні, включно з, але не обмежуючись вищезазначеним) жодної інформації про Компанію без попереднього погодження змісту з її офіційним представником.
  • Перед початком використання послуг, що пропонуються Компанією, Клієнт гарантує, що він/вона не є громадянином або постійним мешканцем країн, зазначених у розділі 11 «Перелік країн» цього Договору, або будь-яких територій, що знаходяться під юрисдикцією чи ефективним контролем цих країн. Інакше Клієнт зобов’язується не розпочинати та не припиняти використання послуг негайно. У разі порушення Клієнтом цих гарантій і зобов’язань Клієнт зобов’язується відшкодувати Компанії всі збитки, завдані таким порушенням.
  • Компанія залишає за собою право змінити цей Договір повністю або частково, без попереднього повідомлення про це Клієнта. Актуальний Договір можна знайти на офіційному сайті Компанії, дата ревізії вказана у відповідному розділі.
  • Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які збитки чи втрати, понесені ним унаслідок використання сервісу, що надається Компанією; Компанія не компенсує моральної шкоди чи втраченої вигоди, якщо інше не обумовлено в тексті цього Договору чи в інших документах Компанії.
  • Основним способом зв’язку Компанії з Клієнтом є служба підтримки на сайті Компанії, що не знімає з Компанії зобов’язання забезпечувати Клієнтам необхідну підтримку з використанням інших засобів і способів зв’язку, викладених на її офіційному сайті.
  • Компанія передбачає наступний порядок розрахунків із Клієнтами:
   • Поповнення торгових рахунків Клієнтів засобами для роботи здійснюється переважно в автоматичному режимі, без участі персоналу Компанії. У виняткових ситуаціях у разі виникнення збоїв у програмному забезпеченні посередників, задіяних у зарахуванні коштів, Компанія на власний розсуд може здійснювати нарахування коштів на торгові рахунки Клієнтів у ручному режимі. У разі зарахування коштів у ручному режимі під час звернення до служби підтримки Компанії Клієнт має вказати дату та час переказу коштів, назву платіжного методу, ідентифікаційний номер транзакції, номери гаманців відправника й одержувача.
   • Виведення коштів із торгових рахунків Клієнтів здійснюється лише в ручному режимі після заповнення Клієнтом відповідної форми в Кабінеті клієнта. Під час виведення коштів Клієнт не може вивести суму, що перевищує доступний баланс у торговому рахунку. Під час оформлення заявки Клієнтом на виведення коштів сума списується з вільних коштів на торговому рахунку Клієнта. Безпосередньо переказ коштів виконується у строк, що не перевищує трьох робочих днів. У разі потреби Компанія залишає за собою право збільшити термін обробки заявки на виведення до 14 робочих днів, попередньо повідомивши про це Клієнта.
 • Повідомлення про ризики
  • Клієнт бере на себе ризики таких типів:
   • Загальні ризики під час інвестування, пов’язані з можливою втратою інвестованих коштів внаслідок здійснених торгових операцій. Такі ризики не підлягають державному страхуванню та не захищені жодними законодавчими актами.
   • Ризики, пов’язані з наданням послуг у режимі онлайн. Клієнт усвідомлює, що його торгові операції забезпечуються за допомогою системи електронної торгівлі та не пов’язані з жодними діючими світовими торговими майданчиками безпосередньо. Усі комунікації здійснюються каналами зв’язку.
   • Ризики, пов’язані з використанням електронних платіжних систем.
  • Клієнт усвідомлює, що він не може інвестувати у свій торговий рахунок кошти, втрата яких суттєво погіршить якість його життя чи створить для Клієнта проблеми у взаємовідносинах із третіми особами.
 • Обробка персональних даних
  • Компанія під час обробки персональних даних Клієнтів керується положеннями, загальноприйнятими у світовій практиці.
  • Компанія забезпечує збереження особистих даних Клієнтів у тому вигляді, в якому вони вводяться Клієнтом у форми реєстрації на офіційному сайті Компанії та всередині Профілю клієнта.
  • Клієнт має право змінити особисті дані у своєму Профілі клієнта, за винятком електронної адреси. Дані можуть бути змінені лише в разі особистого звернення Клієнта до служби підтримки Компанії після його ідентифікації.
  • Компанія під час роботи з вебсайтом використовує технологію «cookies» для забезпечення збору статистичної інформації.
  • Компанія має партнерську програму, але не надає партнерам жодних персональних даних про залучених клієнтів (рефералів).
  • Мобільна програма Компанії може надсилати анонімні дані про встановлені програми.
 • Порядок розгляду претензій і спорів
  • Усі спірні ситуації між Компанією та Клієнтом вирішуються в претензійному порядку через переговори та листування.
  • Компанія приймає претензії за цим Договором лише електронною поштою support@po-trade.com і не пізніше п’яти робочих днів із моменту виникнення спірної ситуації.
  • Компанія зобов’язана розглянути претензію Клієнта в строк, що не перевищує 14 робочих днів із моменту отримання письмової претензії від Клієнта, й обов’язково повідомити Клієнта про результати розгляду його претензії електронною поштою.
  • Компанія не відшкодовує Клієнтам упущену вигоду чи моральну шкоду в разі позитивного рішення щодо претензії Клієнта. Компанія здійснює компенсаційну виплату на Торговий рахунок Клієнта чи анулює результат Торгової операції, що оспорюється повертаючи баланс Торгового рахунку Клієнта в стан, який був би в разі, якби Торгова операція, що оспорюється, не була проведена. На результати інших Торгових операцій на Торговому рахунку Клієнта це не впливає.
  • Компенсаційна виплата зараховується на Торговий рахунок Клієнта протягом одного робочого дня після ухвалення позитивного рішення щодо претензії Клієнта.
  • У разі виникнення спору, не описаного в цьому Договорі, Компанія під час ухвалення остаточного рішення керується нормами загальноприйнятої міжнародної практики й уявленнями про справедливе вирішення спору.
  • Цей Договір і будь-які дії, пов’язані з ним, регулюються законами Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Винятковою юрисдикцією та місцем розгляду дій, пов’язаних із цим Договором або використанням послуг, будуть суди Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, й обидві сторони погоджуються на юрисдикцію таких судів щодо будь-яких таких дій.
 • Строк дії та порядок розірвання цього Договору
  • Цей Договір набуває чинності з моменту першого входу Клієнта у свій кабінет за адресою https://po.trade/uk/registration/ (реєстрація Профілю клієнта) та діє протягом невизначеного терміну.
  • Будь-яка зі Сторін може розірвати цей Договір в односторонньому порядку:
   • Договір вважається розірваним за ініціативою Клієнта протягом семи робочих днів із моменту закриття Профілю клієнта в Кабінеті клієнта, або отримання письмового повідомлення від Клієнта, що містить заяву про розірвання Договору, за умови відсутності з боку Клієнта невиконаних зобов’язань із цього Договору. Повідомлення про розірвання має бути надіслане Клієнтом на адресу електронної пошти Компанії: support@po-trade.com
   • Компанія має право розірвати Договір із Клієнтом в односторонньому порядку без пояснення причин. Водночас Компанія зобов’язується виконати фінансові зобов’язання перед Клієнтом протягом 30 робочих днів, які існують на момент розірвання Договору, за умови відсутності з боку Клієнта невиконаних зобов’язань за цим Договором.
   • Компанія має право розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Клієнта у разі порушення Клієнтом однієї чи кількох умов цього Договору.
  • Дія цього Договору вважається припиненою щодо Сторін із моменту повного виконання Клієнтом та Компанією взаємних зобов’язань за раніше вчиненими Неторговим операціям і погашення всіх заборгованостей кожної зі Сторін, за умови відсутності з боку Клієнта невиконаних зобов’язань.
   У разі дострокового розірвання Договору Компанією результати Торгових операцій будуть враховані та виконані на розсуд Компанії.
 • Перелік країн
- Сполучені Штати
- Австрія
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чеська Республіка
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Греція
- Угорщина
- Ісландія
- Ірландія
- Італія
- Латвія
- Ліхтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Нідерланди
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Норвегія
- Мальта