Motorul optimizat de randare a graficelor reduce timpul de încărcare și mărește durata de viață a bateriei cu până la 25%.

Contract de ofertă publică

Prezentul contract de ofertă publică (denumit în continuare Contractul) reglementează termenii și condițiile pentru serviciile prestate de „PO Trade LTD înregistrată în Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia cu numărul de înregistrare 2019-00207” (denumită în continuare Societatea) furnizată online la: https://po.trade/. Prezentul Contract este acceptat ca document electronic și nu necesită semnarea de către părți.

Clientul confirmă în mod automat acceptarea deplină a Contractului prin înregistrarea unui Profil de Client pe site-ul web al Societății. Contractul rămâne valabil până când este denunțat de oricare dintre părți.

 • Termeni și definiții
  • Spațiul Clientului – un spațiu de lucru creat în interfața web, utilizat de către Client pentru realizarea de Operațiuni de Tranzacționare și fără Scop de Tranzacționare și introducerea de informații personale.
  • Client – orice persoană în vârstă de peste 18 ani, care utilizează serviciile Societății în conformitate cu prezentul Contract.
  • Societatea – o persoană juridică, denumită „PO Trade”, care prevede, în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract, desfășurarea de operațiuni de arbitraj pentru cumpărarea și vânzarea de contracte CFD.
  • Operațiune fără Scop de Tranzacționare – orice operațiune legată de alimentarea contului de tranzacționare al Clientului cu fondurile necesare sau retragerea de fonduri din Contul de Tranzacționare. Pentru Operațiuni fără Scop de Tranzacționare, Societatea utilizează sisteme de plată electronică selectate la discreția sa și conectate la interfața corespunzătoare din Spațiul clientului.
  • Profilul clientului – un set de date cu caracter personal despre Client, furnizate de acesta în timpul procesului de înregistrare și verificare în Spațiul Clientului, și stocate pe serverul securizat al Societății.
  • Cont de Tranzacționare – un cont specializat pe serverul Societății care permite Clientului să efectueze operațiuni de tranzacționare.
  • Operațiunea de tranzacționare – o operațiune de arbitraj pentru cumpărarea și vânzarea de contracte comerciale efectuate de către Client folosind Terminalul de tranzacționare disponibil înSpațiul clientului.
  • Server de Tranzacționare – un server deținut de Societate cu un software specializat instalat pe acesta, care servește la realizarea de operațiuni de tranzacționare și fără scop de tranzacționare de către Clienți și urmărirea statisticilor acestor operațiuni.
  • Terminal de Tranzacționare – o interfață specializată situată în Spațiul Clientului, conectat la Serverul de Tranzacționare al Societății, și care permite Clientului să efectueze Operațiuni de Tranzacționare.
 • Dispoziții generale
  • Serviciul furnizat de Societate este un serviciu de internet care utilizează site-ul oficial al Societății și a Serverului de tranzacționare pentru a efectua operațiuni de tranzacționare. Utilizarea serviciului implică disponibilitatea unei conexiuni durabile la internet de mare viteză pe dispozitivul Clientului.
  • În activitățile sale, Societatea se ghidează după legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Societatea solicită Clientului de a introduce corect datele cu caracter personal, și își rezervă dreptul de a verifica identitateaClientului, utilizând metodele necesare:
   • Încărcați copii scanate ale documentelor care confirmă identitatea Clientului și locul de reședință efectivă în Profilul Clientului;
   • Un apel telefonic către Client la numărul de telefon specificat;
   • Alte mijloace necesare, la discreția Societății pentru a confirma identitatea și activitatea financiară a Clientului.
  • Unui Client, indiferent de statutul juridic (persoană juridică sau fizică), îi este interzis să aibă mai mult de un Cont de Tranzacționare cu Societatea. Societatea își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract sau să reseteze rezultatele Operațiunilor de Tranzacționareîn eventualitatea reînregistrării Profilului Clientului sau în cazul în care există mai multe Conturi de Tranzacționare utilizate de către același Client.
  • Profilul Clientului este înregistrat în spațiul securizat în Spațiul Clientului pe site-ul oficial al Societății. Societatea garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Clientului în conformitate cu prevederile capitolului 8 din prezentul Contract.
  • Clientul este responsabil pentru siguranța datelor de autentificare dinSpațiul Clientului primite de laSocietate, în caz de pierdere a accesului la Spațiul Clientului, Clientul trebuie să notifice imediat Societatea în scopul de a bloca accesul la fondurile din Contul de Tranzacționare .
  • În momentul înregistrării, Societatea furnizează automat Clientului un Cont de Tranzacționare în care Clientul efectuează toate Operațiunile de Tranzacționare și Operațiunile fără Scop de Tranzacționare.
  • Societatea efectuează cotațiile Clienților prin utilizarea surselor proprii de cotații plătite, aplicând procesarea fluxului de cotații în conformitate cu necesitățile de asigurare a lichidității contractelor deschise de către Clienți. Cotațiile oricăror alte companii, și/sau cotațiile preluate din alte surse plătite, nu pot fi luate în considerare în caz de litigii.
  • Societatea pune la dispoziția Clientului o interfață web special pregătită (Terminal de Tranzacționare) pentru a efectua Operațiuni de Tranzacționare în Spațiul Clientului.
  • Societatea interzice Clientului să recurgă la orice tip de activitate frauduloasă care poate fi considerată de către Societate prin acțiunile Clientului că ar avea ca scop obținerea de profit folosind Operațiuni care nu sunt indicate de către Societate, vulnerabilități de pe site-ul (site-urile) oficial(e) al(e) Societății, speculațiile cu bonusuri și tranzacțiile abuzive, inclusiv, dar fără a se limita la tranzacții de acoperire a riscurilor din conturi diferite, speculații pe active cu lichiditate problematică, etc. In acest caz, Societatea își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract sau de a reseta rezultatele Operațiunilor de Tranzacționare.
  • Societatea își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract sau de a suspenda orice comunicare cu Clientul în cazurile de detectare a unei atitudini nedrepte față de Societate în ansamblul său și la produsele și serviciile furnizate, inclusiv (dar fără a se limita la) insultarea angajaților și partenerilor Societății, calomnierea, publicarea de informații neadevărate despre Societate, recenzii negative, tentativă de șantaj sau extorcare de către Client.
  • Societatea își rezervă dreptul de a interziceClientului să copieze Operațiunile de Tranzacționare altor traderi sau de a reseta rezultatele Operațiunilor de Tranzacționare copiate în cazul în care descoperă încălcarea tranzacțiilor sau orice altă încălcare a prezentului Contract din partea furnizorul de copii.
  • Clientul se asigură că activitățile sale sunt pe deplin conforme cu legislația țării în care se desfășoară.
  • Clientul recunoaște și acceptă responsabilitatea pentru plata tuturor taxelor și impozitelor care pot apărea ca urmare a efectuării Operațiunilor de Tranzacționare.
  • Societatea își rezervă dreptul de a limita disponibilitatea caracteristicilor și serviciilor oferite, precum și a beneficiilor de motivare, la propria sa discreție.
  • Societatea este de acord să furnizeze Clientului serviciile cu condiția ca Clientul să nu fie cetățean sau rezident permanent al țărilor specificate în secțiunea 11 „Lista țărilor” din prezentul Contract sau orice teritoriu aflat sub jurisdicția sau controlul efectiv al acestor țări. Societatea își rezervă dreptul de a limita disponibilitatea serviciilor oferite în aceste țări.
 • Procedura de executare a Operațiunilor fără scop de Tranzacționare
  • Operațiunile fără scop de tranzacționare includ operațiuni efectuate de Client pentru a alimenta Contul de Tranzacționare precum și de a retrage fonduri din acesta (depunere și retragere de fonduri).
  • Operațiune fără scop de tranzacționare sunt efectuate de către Client cu ajutorul funcționalității Spațiul clientului. Societatea nu efectuează Operațiuni fără Scop de Tranzacționare solicitate prin intermediul mijloacelor convenționale de comunicare (Email, Live-chat, etc.).
  • În timp ce efectuează Operațiuni fără Scop de Tranzacționare, Clientul are dreptul de a utiliza numai fondurile personale deținute în conturile electronice și de plăți bancare deținute de către Client.
  • Moneda contului de tranzacționare este dolarul american. Moneda este utilizată pentru a afișa Contul de Tranzacționare al Clientului. Moneda contului de tranzacționare nu poate fi schimbată de către Client. Recalcularea automată a sumei depuse din moneda utilizată de către Client în moneda națională a Contului de Tranzacționare se aplică atunci când Clientul depune fonduri în Contul de Tranzacționare. Același proces are loc în timpul procedurilor de retragere.
  • În caz de conversie monetară, Societatea utilizează cursul de schimb în conformitate cu cotațiile primite de la prestatorii de servicii de plată electronică acceptați la momentul efectuării Operațiunilor fără Scop de Tranzacționare.
  • Societatea stabilește următoarele sume minime pentru Operațiunile fără Scop de Tranzacționare (cu excepția cazului în care se specifică altfel):
   - Depozit – 0.1 USD;
   - Retragere – 10 USD.
  • În cazul în care Clientul utilizează metode diferite pentru alimentarea unui Cont de Tranzacționare, retragerea de fonduri cu aceste metode se va efectua în aceeași proporție în care a fost făcut depozitul. În cazul în care Societatea nu este în măsură să proceseze retragerea de fonduri la metoda indicată de către Client, Societatea va cere Clientului să schimbe metoda de plată selectată cu una dintre metodele de plată disponibile în prezent.
  • În cazul în care Clientul utilizează carduri bancare pentru realimentarea Contului de Tranzacționare, Clientul garantează că utilizează numai fonduri personale și este de acord cu faptul că Societatea poate salva detaliile plății cu cardul bancar pentru a pune în aplicare funcția de alimentare rapidă aContului de Tranzacționare cu un singur clic, atunci când Clientul utilizează funcționalitatea corespunzătoare din Spațiul Clientului. Clientul pot dezactiva acest serviciu la cerere, contactând serviciul de asistență al Societății.

   La cererea Societății, Clientul se angajează să furnizeze scanări/fotografii de confirmare a cardurilor utilizate pentru alimentarea Contului de Tranzacționare în scopul verificării, și exclude, de asemenea, posibilitatea oricăror pretenții față de Societate cu privire la fondurile depozitate.
  • Pentru a asigura conformitatea cu cerințele standardelor legislative general acceptate, precum și pentru a proteja fondurile Clientului, retragerea de fonduri se efectuează prin aceeași metodă de plată care a fost utilizată anterior pentru depunere și prin utilizarea acelorași detalii de plată.
  • Societatea nu permite utilizarea serviciilor furnizate ca mijloc de a extrage profit din Operațiunile fără Scop de Tranzacționare, sau în orice alt mod decât cel în care este destinat.
 • Procedura de executare a Operațiunilor de Tranzacționare
  • Operațiunile de Tranzacționare includ operațiuni de arbitraj pentru vânzarea și cumpărarea de contracte comerciale cu instrumentele de tranzacționare furnizate de Societate. Aceste operațiuni sunt executate prin intermediul Terminalului de Tranzacționare asigurat de Societate în Spațiul Clientului. Prelucrarea tuturor Operațiunilor de Tranzacționare ale Clientului este realizată de Societate folosind Serverul de Tranzacționare la dispoziția sa cu ajutorul unui software adecvat.
  • Societatea creează cotații în Terminalul de Tranzacționare, indicând prețul într-o singură Plost cotație, care se calculează prin formula: Plost = Pbid + (Pask-Pbid)/2

   unde: Plost - prețul care este utilizat pentru executarea Operațiunilor de Tranzacționare și tranzacțiile care au loc pentru deschiderea și închiderea contractelor comerciale. Pbid - prețul ofertei furnizat către Societate de către furnizorii săi de lichidități. Pask - prețul de cerere furnizat către Societate de către furnizorii săi de lichidități.
  • Tranzacționarea pe Serverul de Tranzacționare al Societății se efectuează, de asemenea, la prețul de Plost. Societatea permite Operațiuni de Tranzacționare și oferte în permanență.
  • Societatea utilizează tehnologia de cotație „Market Execution” pentru executarea Operațiunilor de Tranzacționare și efectuează o tranzacție la prețul care există în momentul procesării cererii Clientului în lista de așteptare a cererilor Clientului pe Serverul de Tranzacționare al Societății. Abaterea maximă a prețului indicat în Terminalul de Tranzacționare al Clientului de la prețul existent pe Serverul de Tranzacționare al Societății nu depășește valoarea celor două marje medii pentru acest instrument de tranzacționare în perioadele care corespund volatilității medii a acestui instrument.
  • Societatea își rezervă dreptul de a refuza Clientul să efectueze o Operațiune de Tranzacționare în cazul în care, în momentul depunerii unei cereri de contract, Societatea nu dispune de suficientă lichiditate pentru instrumentul de tranzacționare ales până la data expirării contractului. În acest caz, prin apăsarea butonului corespunzător din Terminalul de Tranzacționare, Clientul primește o notificare.
  • Valoarea fondurilor plătite către Client în cazul unui rezultat pozitiv al contractului de tranzacționare încheiat de el/ea este determinat de Societate ca procent din valoarea garanției reale determinate de Client în momentul executării contractului de tranzacționare, utilizând elementul de interfață corespunzător al Terminalul de Tranzacționare.
  • Ca parte a serviciilor furnizate de către Societate Clientului i se propune să cumpere, să vândă contracte de tranzacționare sau să nu participe la operațiuni. Contractele de tranzacționare sunt disponibile într-o varietate de clase, în funcție de metoda de achiziție.
  • Clientul are posibilitatea de a păstra un număr nelimitat de Operațiuni de Tranzacționare deschise simultan în Contul său de Tranzacționare pentru orice dată de expirare a oricărei clase de contracte de tranzacționare disponibile. În același timp, volumul total al tuturor noilor Operațiuni de Tranzacționare nu poate depăși valoarea soldului Clientului din Terminalul de Tranzacționare.
  • Societatea implementează următoarele mecanisme obligatorii pentru desfășurarea Operațiunilor de Tranzacționare cu contracte CFD din clasa "High - Low":
   • Clientul, folosind Terminalul de Tranzacționare oferit în Spațiul Clientului, determină parametrii unei Operațiuni de Tranzacționare: un instrument de tranzacționare, o oră de expirare a contractului, un volum de tranzacție, un tip de contract («Call» sau «Put»). Prețul afișat în Terminalul de Tranzacționare al Clientului este un preț Plost.
   • În funcție de volumele de lichiditate existente în prezent la furnizorii de lichiditate, randamentul procentual al unui contract de tranzacționare în cazul unei execuții pozitive a acestuia este determinat de instrumentul de tranzacționare ales de către Client în Terminalul de Tranzacționare al Clientului. Nivelul de rentabilitate este determinat pentru fiecare Operațiune de Tranzacționare și este afișat în interfața corespunzătoare a Terminalului de Tranzacționare al Clientului.
   • Atunci când Clientul apasă butonul «Call» sau «Put» în Terminalul de Tranzacționare , parametrii Operațiunilor de Tranzacționare definite de Client sunt fixate și transferate la Serverul de Tranzacționare al Societății. Serverul de Tranzacționare primește o cerere din partea Terminalului de Tranzacționare al Clientului și o plasează într-o listă de așteptare pentru procesare. În acest moment, Contul de Tranzacționare al Clientului înregistrează valoarea garanției pentru executarea unui contract de tranzacționare în conformitate cu suma stabilită de către Client.
   • În momentul apariției listei de așteptare pentru procesarea cererii Clientului, Serverul de Tranzacționare citește parametrii principali ai Operațiunii de Tranzacționare, realizează operațiunea de producție în sine la prețul existent în prezent pe Serverul Societății cu o înregistrare a acestei operațiuni în baza de date a serverului. Prelucrarea Operațiunilor de Tranzacționare, astfel, este efectuată prin tehnologia «Executarea pieței» .
   • Timpul de procesare pentru cererea Clientului depinde de calitatea conexiunii dintre Terminalul de Tranzacționare al Clientului și Serverul de Tranzacționare precum și pe piața actuală a activului. În condiții normale de piață, o cerere a unui Client este de obicei procesată în termen de 0 - 4 secunde. În condiții de piață anormale, timpul de procesare poate fi prelungit.
   • La momentul expirării contractului de tranzacționare, prețul cu care s-a făcut înregistrarea în contract este comparat cu prețul de închidere. În continuare, se utilizează următorul algoritm:
    • Pentru un contract tip «Call»:
     - dacă prețul de închidere al contractului depășește prețul de deschidere al contractului (în strictă conformitate, Popening < Pclosing), atunci un astfel de contract se consideră a fi executat. Valoarea marjei fixe și plata pentru executarea acestui contract de tranzacționare sunt transferate în Contul de Tranzacționare al Clientului în conformitate cu valoarea indicată în Terminalul de Tranzacționare al Clientului în momentul în care utilizează butonul «Call».
     - dacă prețul de închidere al contractului este mai mic decât prețul de deschidere al contractului (în strictă conformitate, Popening > Pclosing), atunci un astfel de contract este considerat neexecutat. Este inițiată o retragere a unei sume fixe de marjă din Contul Tranzacționare al Clientului.
    • Pentru un contract tip «Put»:
     - dacă prețul de închidere al contractului este mai mic decât prețul de deschidere al contractului (în strictă conformitate, Popening > Pclosing), atunci un astfel de contract este considerat executat. Valoarea marjei fixe și plata pentru executarea acestui contract de tranzacționare sunt transferate în Contul de Tranzacționare al Clientului în conformitate cu valoarea indicată în Terminalul de Tranzacționare al Clientului în momentul în care utilizează butonul «Put».
     - dacă prețul de închidere al contractului depășește prețul de deschidere al contractului (în strictă conformitate, Popening < Pclosing), atunci un astfel de contract este considerat neexecutat. Este inițiată o retragere a unei sume fixe de marjă din Contul Tranzacționare al Clientului.
   • Societatea își rezervă dreptul de a anula sau de a revizui rezultatele Operațiunii de Tranzacționare a Clientului în următoarele cazuri:
    - Operațiunea de Tranzacționare se deschide/închide la o cotație diferită de cea a pieței;
    - Operațiunea de Tranzacționare se realizează cu ajutorul unui software bot neautorizat;
    - În cazul unor defecțiuni ale software-ului sau al altor defecțiuni pe Serverul de Tranzacționare;
    - Sintetic Operațiunile de Tranzacționare privind contractele de tranzacționare pot fi invalidate în cazul în care apar semne evidente de abuz.
 • Oferte și informații
  • Prețul oferit în Terminalul de Tranzacționare al Societății este utilizat pentru Operațiuni de Tranzacționare. Condițiile de tranzacționare a instrumentelor sunt precizate în specificațiile contractului. Toate aspectele legate de determinarea nivelului actual al prețurilor pe piață sunt de competența exclusivă a Societății, valorile lor sunt aceleași pentru toți Clienții Societății.
  • În cazul unei întreruperi neplanificate a fluxului de citate de server, cauzată de o defecțiune hardware sau software, Societatea își rezervă dreptul de a sincroniza baza de cotații a ofertelor publice pe Serverul de tranzacționare cu alte surse. Aceste surse pot fi:
   A. baza de cotații a furnizorului de lichiditate;
   B. baza de cotații a unei agenții de știri.
  • În cazul unui eșec în calcularea profitului în funcție de tipul de contract/instrument de tranzacționare, ca urmare a unui răspuns incorect al software-ului și/sau hardware-ului Serverului de Tranzacționare, Societatea își rezervă dreptul de a:
   A. Anulați o poziție deschisă din greșeală;
   B. Reglați o Operațiune de Tranzacționare executată din greșeală în conformitate cu valorile actuale.
  • Metoda de ajustare sau de modificare a volumului, a prețului și/sau a numărului de Operațiuni de Tranzacționare (și/sau nivelul sau volumul oricărei comenzi) este stabilită de către Societate și este definitivă și obligatorie pentru Client. Societatea se angajează să informeze Clientul cu privire la orice ajustare sau modificare de îndată ce acest lucru devine posibil.
 • Autorități și responsabilități ale Societății și ale Clientului
  • Clientul nu are dreptul de a solicita reprezentanților Societății nicio recomandare de tranzacționare sau alte informații care să motiveze efectuarea de Operațiuni de Tranzacționare. Societatea se obligă să nu dea Clientului recomandări motivând în mod direct Clientul pentru a efectua orice Operațiune de Tranzacționare. Această dispoziție nu se aplică în cazul emiterii de recomandări generale de către Societate privind utilizarea strategiilor de tranzacționare CFD.
  • Clientul garantează Societății protecție împotriva oricăror obligații, cheltuieli, reclamații, daune care Societatea poate suferi atât direct, cât și indirect din cauza incapacității Clientului să își îndeplinească obligațiile față de terți atât în legătură cu activitățile sale în Societate cât și în afara acesteia.
  • Societatea nu este un furnizor de servicii de comunicare (conexiune la internet) și nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauza unei defecțiuni a canalelor de comunicare.
  • Clientul este obligat să furnizeze copii ale documentelor de identificare și ale documentelor de confirmare a adresei de domiciliu, precum și să se conformeze oricăror alte etape de verificare stabilite de către Societate.
  • Clientul se obligă să nu distribuie în niciun mijloc de comunicare (social media, forumuri, bloguri, ziare, radio, televiziune, inclusiv, dar fără a se limita la cele menționate mai sus) orice informație despre Societate fără aprobarea prealabilă a conținutului de către reprezentantul său oficial.
  • Înainte de începerea utilizării serviciilor oferite de Societate, Clientul garantează că nu este cetățean sau rezident permanent al țărilor menționate în secțiunea 11 „Lista țărilor” din prezentul Contract sau al oricărui teritoriu aflat sub jurisdicția sau controlul efectiv al acestor țări. În caz contrar, Clientul se angajează să nu înceapă sau să înceteze imediat utilizarea serviciilor. În cazul în care Clientul încalcă aceste garanții și obligații, Clientul se angajează să ramburseze Societatea pentru toate pierderile cauzate de o astfel de încălcare.
  • Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentul Contract total sau parțial fără a notifica Clientul. Actualul Contract poate fi consultat pe site-ul oficial al Societății, data revizuirii este indicată în secțiunea corespunzătoare.
  • Societatea nu este răspunzătoare față de Client pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării serviciului furnizat de către Societate; Societatea nu compensează daunele morale sau pierderile de profit, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Contract sau alte documente juridice ale Societății.
  • Principala metodă de comunicare între Societate și Client este un serviciu de asistență situat pe site-ul Societății, ceea ce nu anulează obligația Societății de a furniza Clientului sprijinul necesar, utilizând alte mijloace și metode de comunicare disponibile pe site-ul său oficial.
  • Societatea prevede următoarea procedură pentru deconturile Clienților:
   • Alimentarea Contului de Tranzacționare al Clientului se realizează în mod automat în majoritatea cazurilor, fără participarea personalului Companiei. În cazuri excepționale, în cazul unor disfuncționalități ale programelor informatice ale intermediarilor implicați în procesarea plăților, Societatea la discreția sa, poate procesa acumularea de fonduri în Contul de Tranzacționare manual. În cazul în care depozitul este procesat manual Clientul trebuie să precizeze numărul de identificare a transferului, data și ora, metoda de plată utilizată, detaliile portofelului expeditorului și ale destinatarului atunci când contactează serviciul de asistență Societății.
   • Retragerea de fonduri din Conturile de Tranzacționare ale Clienților se realizează numai în mod manual, după ce Clientul depune formularul corespunzător în Spațiul Clientului. Clientul nu poate retrage o sumă care să depășească suma de fonduri afișată în Contul său de Tranzacționare ca sold disponibil. Atunci când Clientul depune formularul de retragere, suma corespunzătoare este debitată din fondurile disponibile în Contul Clientului de Tranzacționare. Procesarea cererilor de retragere se efectuează în termen de trei zile lucrătoare. În anumite cazuri, Societatea își rezervă dreptul de a prelungi perioada necesară pentru procesarea cererilor până la 14 zile lucrătoare, după ce a notificat Client în avans.
 • Informare cu privire la riscuri
  • Clientul își asumă riscurile de următoarele tipuri:
   • Riscurile generale ale investițiilor asociate cu posibila pierdere a fondurilor investite ca urmare a unor angajamente asumate prin Operațiunile de Tranzacționare. Aceste riscuri nu fac obiectul unei asigurări de stat și nu sunt protejate de niciun act legislativ.
   • Riscurile asociate cu furnizarea de servicii de tranzacționare online. Clientul este conștient de faptul că Operațiunile de Tranzacționare sunt securizate cu ajutorul sistemului electronic de tranzacționare și nu sunt conectate direct la nicio platformă de tranzacționare globală existentă. Toate comunicările se realizează prin intermediul canalelor de comunicare.
   • Riscurile asociate cu utilizarea sistemelor de plată electronică ale terților.
  • Clientul este conștient de faptul că nu poate investi fonduri în propriul Cont de Tranzacționare, a căror pierdere va afecta în mod semnificativ calitatea vieții sau va crea probleme pentru Client în relațiile cu terții.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Societatea se ghidează după dispozițiile general acceptate în practica mondială pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului.
  • Societatea asigură securitatea datelor cu caracter personal ale Clientului în forma în care acestea sunt introduse de către Client la înregistrarea pe site-ul oficial al Societății și în cadrul Profilul Clientului .
  • Clientul are dreptul de a modifica datele cu caracter personal din Spațiul clientului, cu excepția adresei de e-mail. Datele pot fi modificate numai atunci când Clientul contactează personal serviciul de asistență al Societății după o identificare corespunzătoare.
  • Societatea utilizează tehnologia «cookies» pe site-ul său, pentru a asigura stocarea de informații statistice.
  • Societatea are un program de afiliere, dar nu pune la dispoziția partenerilor date personale despre recomandările acestora.
  • Aplicația mobilă a Societățiipoate aduna statistici anonime cu privire la aplicațiile instalate.
 • Procedura de tratare a reclamațiilor și a litigiilor
  • Toate litigiile dintre Societate și Client sunt soluționate în cadrul unei proceduri de reclamație prin negociere și corespondență.
  • Societatea acceptă pretențiile care decurg din prezentul Contract numai prin e-mail support@po-trade.com și nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data (ziua) unui caz litigios.
  • Societatea este obligată să revizuiască cererea Clientului în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la primirea unei plângeri scrise de la Client, și să notifice Clientul cu privire la rezultatul reclamației prin e-mail.
  • Societatea nu compensează Clienții pentru orice pierdere de profit sau daune morale în cazul unei decizii pozitive cu privire la reclamația Clientului. Societatea efectuează o plată compensatorie către Contul de Tranzacționare al Clientului sau anulează rezultatul Operațiunii de Tranzacționare în litigiu, aducând soldul Contului de Tranzacționare al Clientului înapoi așa cum a fost în cazul în care Operațiunea de Tranzacționare în litigiu nu ar fi fost efectuată. Rezultatele altor Operațiuni de Tranzacționare în Contul de Tranzacționare al Clientului nu sunt afectate.
  • Plata compensatorie este creditată înContul de Tranzacționare al Clientului în termen de o zi lucrătoare după ce a fost luată o decizie pozitivă cu privire la reclamația Clientului.
  • În cazul unui litigiu care nu este descris în prezentul Contract, Societatea, atunci când ia o decizie finală, se ghidează după normele practicilor și ideilor internaționale general acceptate privind o soluționare echitabilă a litigiului.
  • Legislația din Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia va guverna prezentul Contract și orice acțiune legată de aceasta. Competența și locul de desfășurare exclusivă pentru acțiunile legate de prezentul Contract sau utilizarea serviciilor vor fi instanțe de judecată din Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, și ambele părți sunt de acord cu jurisdicția acestor instanțe în ceea ce privește orice astfel de acțiuni..
 • Termen și denunțarea Contractului
  • Prezentul Contract intră în vigoare din momentul în care Clientul se autentifică în Spațiul Clientului pentru prima dată la https://po.trade/ro/registration/ (înregistrarea Profilului Clientului) și va fi valabil în permanență.
  • Oricare dintre părți poate denunța prezentul Contract unilateral:
   • Contractul se consideră reziliat la inițiativa Clientului în termen de șapte zile lucrătoare de la momentul închiderii Profilului Clientului în Spațiul Clientului sau primirea notificării scrise din partea Clientului care conține cererea de încetare a Contractului, cu condiția ca Clientul să nu aibă obligații neîndeplinite în temeiul prezentului contract. Notificarea de reziliere trebuie să fie trimisă de către Client pe adresa de email a Societății: support@po-trade.com
   • Societatea are dreptul de a denunța unilateral, fără explicații, Contractul cu Clientul. Cu toate acestea, Societatea se angajează să își respecte obligațiile financiare față de Client la momentul încetării Contractului în termen de 30 de zile lucrătoare, cu condiția ca Clientul nu are nicio obligație neîndeplinită în temeiul prezentului contract.
   • Societatea are dreptul de a denunța unilateral Contractul fără o notificare prealabilă către Client în cazul încălcării uneia sau mai multor prevederi din Contract.
  • Prezentul Contract se consideră terminată în ceea ce privește Părțile, atunci când obligațiile reciproce ale Clientului și ale Societății în ceea ce privește acțiunile făcute anterior Operațiuni fără scop de Tranzacționare sunt îndeplinite și toate datoriile fiecărei Părți sunt rambursate, cu condiția ca Clientul să nu aibă obligații neexecutate.
   În caz de încetare anticipată a Contractului de către Societate, rezultatele Operațiunilor de Tranzacționare vor fi luate în considerare și îndeplinite la discreția Societății.
 • Lista țărilor
- Statele Unite ale Americii
- Austria
- Belgia
- Bulgaria
- Croația
- Cipru
- Republica Cehă
- Danemarca
- Estonia
- Finlanda
- Franța
- Germania
- Grecia
- Ungaria
- Islanda
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburg
- Țările de Jos
- Polonia
- Portugalia
- România
- Slovacia
- Slovenia
- Spania
- Suedia
- Norvegia
- Malta