เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กฏระเบียบและใบอนุญาต

Flag sv

ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าตามกฏหมายระเบียบ Ibc ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557

เกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี) สหภาพคอโมโรส

PO TRADE LTD is registered in the Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union with the registration number HY00422007 and the license number T2022086.

นายทะเบียนบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามความร่วมมือภายใต้กฏหมายบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฏหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือแล้ว ตามคำสั่งที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านบริการระหว่างประเทศของมวาลีตามกฏหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2544 แห่งเกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี)

ดูใบรับรอง:

Certificate