เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%
เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กฏระเบียบและใบอนุญาต

Flag sv

ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าตามกฏหมายระเบียบ Ibc ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557

เกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี) สหภาพคอโมโรส

PO TRADE LTD จดทะเบียนที่ ถนนโบโนโว เกาะฟงบอนีแห่งโมเฮลี สหภาพคอโมโรส โดยมีทะเบียนเลขที่ HY00422007 และใบอนุญาตหมายเลข T2022086.

นายทะเบียนบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามความร่วมมือภายใต้กฏหมายบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฏหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือแล้ว ตามคำสั่งที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านบริการระหว่างประเทศของมวาลีตามกฏหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2544 แห่งเกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี)

ดูใบรับรอง:

Certificate

PO Trade (SV) LTD จัดตั้งขึ้นใน:

Flag sv

SV

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

PO Trade (SV) LTD จดทะเบียนเป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ด้วยหมายเลขจดทะเบียน 793 LLC 2021.

วัตถุประสงค์ของบริษัทคือทุกภารกิจที่ไม่ผิดพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและรวมกฏหมาย) บทที่ 149 ของกฎหมายฉบับปรับปรุงแห่งประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เฉพาะเชิงพาณิชย์ การเงิน การปล่อยกู้ การยืม การซื้อขาย กิจกรรมการบริการและการมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น ตลอดจนการให้บริการนายหน้า การฝึกอบรม และการจัดการบัญชีในสกุลเงินต่างๆ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี CFDs และเครื่องมือทางการเงินที่มีเลเวอเรจ

ดูใบรับรอง:

Certificate

การกำกับดูแลของบริษัท Gembell Limited:

Flag ru

IFMRRC

PO TRADE LTD จดทะเบียน ณ อาคารรอดนีย์เบย์ไซด์, อ่าวรอดนีย์, เขตโกร-ไอส์เลต, ประเทศเซนต์ลูเชีย ด้วยหมายเลขทะเบียน 2019-00207

PO TRADE LTD ได้รับการกำกับดูแลโดย FMRRC (ใบอนุญาต TSRF RU 0395 AA V0197) และ MISA (ใบอนุญาต T2022086).

ดูใบรับรอง:

Certificate