เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของบริษัท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทนั้นกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่แปลเป็นภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่มีการบังคับทางกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่เป็นภาษาอื่น.

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

คำเตือนสั้นๆ นี้เพิ่มเติมมาจากข้อกำหนดทางธุรกิจทั่วไปซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวถึงความเสี่ยงทั้งหลายและหลักเกณฑ์สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในเงินต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ หากพิจารณาถึงความเสี่ยงคุณไม่ควรจ่ายค่าสินค้าหากไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของสัญญาที่คุณทำ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ในบริบทสัญญาดังกล่าวในแง่กฎหมาย หรือไม่รู้ระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ การลงทุนในเงินต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้คนจำนวนมาก คุณต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าการลงทุนประมาณไหนที่เหมาะกับคุณโดยพิจารณาจากประสบการณ์ของคุณ เป้าหมาย ทรัพยากรทางการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ.

1. การลงทุนในเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

1.1 การเทรดแบบ Leverage หมายความว่ามีโอกาสในการทำกำไรสูง; มันยังหมายถึงโอกาสในการขาดทุนสูงอีกด้วย ยิ่งกำหนดหลักประกันต่ำก็ยิ่งเสี่ยงขาดทุนหากตลาดเคลื่อนไหวต้านคุณ บางครั้งหลักประกันที่ต้องการอาจเล็กน้อยเพียง 0.5% โปรดทราบว่าเมื่อเทรดโดยวางหลักประกันคุณอาจเสียเงินมากกว่าที่ชำระตอนต้นและเป็นไปได้ที่จะเสียเงินมากกว่าที่ลงทุนตอนเริ่มต้นมาก มูลค่าหลักประกันเริ่มต้นอาจดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับมูลค่าสัญญาเทรดเงินตราต่างประเทศหรือตราสารอนุพันธ์เพราะผลจากการใช้ "leverage" หรือ "gearing" ในการเทรด การเคลื่อนไหวตลาดเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบมากขึ้นตามสัดส่วนจำนวนเงินฝากหรือที่คุณต้องฝาก ภาวะเช่นนี้อาจส่งเสริมคุณหรือต้านคุณก็ได้ ถ้าส่งเสริมสถานะของคุณก็อาจก่อให้เกิดการสูญเสียตามขอบเขตของหลักประกันเริ่มต้นกับจำนวนเงินที่ฝากไว้กับบริษัท ถ้าตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะของคุณและ/หรือจำนวนเงินวางหลักประกันเพิ่มขึ้น บริษัทอาจจำเป็นต้องให้คุณฝากเงินเพิ่มด่วนเพื่อรักษาสถานะ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ฝากเงินเพิ่มอาจส่งผลให้บริษัทปิดสถานะของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการขาดเงินทุนที่เกี่ยวข้อง.

1.2 คำสั่งและกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยง

การจัดวางคำสั่งบางตัว (เช่น คำสั่ง "จุดขาดทุน" หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นหรือคำสั่ง "จำกัดเงื่อนไขที่รั้งไว้") ซึ่งจำกัดมูลค่าขาดทุนสูงสุดที่อาจกลับกลายเป็นไม่มีประสิทธิภาพหากภาวะตลาดทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น เวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ) กลยุทธ์ใดก็ตามที่ใช้การรวมสถานะ เช่น "สเปรด" และ "สแตรดเดิล" อาจมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับสถานะ "ซื้อ" และ "ขาย" โดยทั่วไป.

2. ความเสี่ยงเพิ่มเติมเฉพาะธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

2.1 เงื่อนไขสำหรับใส่ลงในสัญญา

คุณจำเป็นต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำสัญญาจากนายหน้าเทรดหลักทรัพย์ของคุณรวมทั้งข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณอาจมีภาระผูกพันในการดำเนินการหรือยอมรับการส่งมอบสินทรัพย์ใดๆ ภายในกรอบสัญญาเทรดล่วงหน้า หรือในกรณีของออปชั่นก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุและข้อจำกัดทางเวลาสำหรับการทำรายการออปชั่น) ในบางกรณีตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสัญญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น (รวมทั้งราคาใช้สิทธิ) เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินทรัพย์นั้นๆ.

2.2 การระงับหรือจำกัดการเทรด ความสัมพันธ์ของราคา

ภาวะตลาดบางภาวะ (ตัวอย่างเช่น ขาดสภาพคล่อง) และ/หรือกฎการปฏิบัติงานของบางตลาด (ตัวอย่างเช่น การระงับการเทรดชั่วคราวโดยคำนึงถึงสัญญาหรือเดือนในสัญญาเนื่องจากเกินขอบเขตการเปลี่ยนแปลงราคา) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนได้เนื่องจากธุรกรรมที่ทำหรือสถานะสแควร์/สถานะสุทธิกลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ อาจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นได้หากคุณขายออปชั่น การเชื่อมโยงด้วยเหตุผลเป็นอย่างดีไม่ได้มีอยู่ระหว่างราคาสินทรัพย์กับสินทรัพย์อนุพันธ์เสมอไป การไม่มีราคาเปรียบเทียบสินทรัพย์อาจทำให้การประเมิน "มูลค่ายุติธรรม" เป็นเรื่องยาก.

2.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ฝากไว้

คุณควรทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือป้องกันภายในขอบเขตการรักษาความปลอดภัยที่คุณฝากไว้ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ต่างๆ เมื่อดำเนินการไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทที่ทำการเกิดล้มละลายขึ้นมาก็อาจเป็นปัญหาได้ ขอบเขตที่คุณสามารถคืนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆ ของคุณได้รับการควบคุมโดยกฎหมายและมาตรฐานภายในประเทศที่คู่สัญญาดำเนินกิจกรรม.

2.4 ค่าคอมมิสชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ก่อนที่จะร่วมลงทุนใดๆ คุณควรทำความเข้าใจในรายละเอียดอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับค่าคอมมิชชัน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คุณจะต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีผลต่อสรุปรายงานทางการเงินสุทธิของคุณ (กำไรหรือขาดทุน).

2.5 ธุรกรรมในเขตอำนาจอื่น

การทำธุรกรรมในตลาดในเขตอำนาจอื่นใดรวมถึงตลาดที่เชื่อมโยงกับตลาดภายในของคุณอย่างเป็นทางการอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กฏกติกาในตลาดดังกล่าวอาจแตกต่างจากของคุณในแง่ของการคุ้มครองนักลงทุน (รวมถึงการคุ้มครองที่น้อยลง) หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณไม่สามารถรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือตลาดในเขตอำนาจอื่นใดที่คุณทำธุรกรรมได้.

2.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรและขาดทุนจากการทำธุรกรรมด้วยสัญญาที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่แตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีของคุณจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงค่าจากสกุลเงินตามสัญญาเป็นสกุลเงินในบัญชี.

2.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องส่งผลต่อความสามารถในการเทรดของคุณ มันเป็นความเสี่ยงที่ CFD หรือสินทรัพย์ของคุณไม่สามารถทำการเทรดได้ตามเวลาที่คุณต้องการ (เพื่อป้องกันการขาดทุนหรือเพื่อทำกำไร) นอกจากนี้หลักประกันที่คุณต้องมีเป็นเงินฝากกับผู้ให้บริการ CFD นั้นจะถูกคำนวณใหม่ทุกวันตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของ CFD ที่คุณถือครอง หากการคำนวณใหม่ (การประเมินค่าใหม่) นี้สร้างมูลค่าที่ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า คุณก็จะต้องจ่ายเงินสดให้กับผู้ให้บริการ CFD ทันทีเพื่อกู้คืนสถานะหลักประกันและเพื่อครอบคลุมการขาดทุน หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ผู้ให้บริการ CFD อาจปิดสถานะของคุณไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับการกระทำนี้หรือไม่ คุณจะต้องพบกับการขาดทุนแม้ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะฟื้นตัวในภายหลัง มีผู้ให้บริการ CFD ที่ให้สภาพคล่องแก่สถานะ CFD ทั้งหมดของคุณหากคุณไม่มีหลักประกันตามที่กำหนดแม้ว่าสถานะใดสถานะหนึ่งจะกำลังทำกำไรให้คุณในตอนนั้นก็ตาม เพื่อรักษาสถานะเปิดของคุณไว้คุณอาจต้องยอมจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการ CFD เพิ่มเติม (ทางบัตรเครดิตของคุณโดยปกติ) ตามดุลยพินิจของเขาเมื่อกำหนดให้เป็นไปตามการเรียกเงินประกันเพิ่มแล้ว ในตลาดที่ผันผวนอย่างรวดเร็วคุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจำนวนมากได้ง่ายดายด้วยวิธีนี้.

2.8 ขีดจำกัด "จุดขาดทุน"

เพื่อจำกัดการขาดทุนนั้นผู้ให้บริการ CFD จำนวนมากเสนอโอกาสในการเลือกใช้ขีดจำกัด 'จุดขาดทุน' วิธีนี้จะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมันถึงขีดจำกัดราคาที่คุณเลือก มีบางสถานการณ์ที่ขีดจำกัด 'จุดขาดทุน' ไม่ได้ผล เช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างฉับไวหรือการปิดตลาด ขีดจำกัดจุดขาดทุนไม่สามารถปกป้องคุณจากการขาดทุนได้เสมอไป.

2.9 ความเสี่ยงในการดำเนินงาน

ความเสี่ยงในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าการเทรดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันที ตัวอย่างเช่น อาจมีระยะห่างระหว่างช่วงเวลาที่คุณส่งคำสั่งกับช่วงเวลาที่ดำเนินการ ในช่วงเวลานี้ตลาดอาจเคลื่อนไหวต้านคุณ นั่นคือคำสั่งของคุณไม่ได้ถูกดำเนินการตามราคาที่คุณคาดไว้ ผู้ให้บริการ CFD บางรายอนุญาตให้คุณเทรดแม้ในขณะที่ตลาดปิด โปรดทราบว่าราคาสำหรับการเทรดเหล่านี้อาจแตกต่างจากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมาก ในหลายกรณีสเปรดก็อาจกว้างกว่าตอนเปิดตลาดได้.

2.10 ความเสี่ยงจากคู่สัญญา

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา คือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการออก CFD (เช่น คู่สัญญาของคุณ) อัตโนมัติและไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้ หากเงินของคุณถูกแยกออกจากเงินของผู้ให้บริการ CFD ไม่ถูกต้องแล้วผู้ให้บริการ CFD ประสบปัญหาทางการเงิน นั่นแสดงว่ามีความเสี่ยงที่คุณอาจจะไม่ได้รับเงินคืนเลย.

2.11 ระบบเทรด

ระบบเทรดอิเล็กทรอนิกส์และ "เสียงพูด" ที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มักใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดเส้นทางคำสั่ง จัดสมดุลการดำเนินการ ลงทะเบียน และจัดการธุรกรรม เช่นเดียวกับระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจทำงานผิดพลาดและล่มบ้างบางครั้ง โอกาสในการได้รับชดเชยจากการเสียเงินบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบเทรด ตลาด สำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทที่เปิดทำการ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวที่อาจแตกต่างกันไปจึงสำคัญสำหรับคุณที่ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้จากนายหน้าเทรดหลักทรัพย์ของคุณ.

2.12 การเทรดอิเล็กทรอนิกส์

การเทรดที่ดำเนินการโดยใช้เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตามอาจไม่เพียงแค่แตกต่างจากการเทรดในตลาด "ประมูลแบบเปิดเผย" ธรรมดาแต่ยังแตกต่างจากการเทรดด้วยระบบเทรดอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วย หากคุณทำธุรกรรมใดก็ตามบนเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเฉพาะต่อระบบดังกล่าวรวมทั้งความเสี่ยงที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จะล้มเหลวในการทำงาน การล้มเหลวของระบบอาจเป็นผลมาจากดังต่อไปนี้: คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำ; คำสั่งอาจไม่สามารถดำเนินการได้เลย; อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคุณอย่างต่อเนื่องหรือตรงตามหลักประกันที่กำหนด.

2.13 การเทรดกันเองโดยตรง

ในหลายเขตอำนาจ บริษัทได้รับอนุญาตให้บริการเทรดกันเองโดยตรงหน้าเคาน์เตอร์ นายหน้าเทรดหลักทรัพย์ของคุณอาจทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการดำเนินการเช่นนี้ คุณลักษณะพิเศษของการดำเนินการเช่นนี้ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อนหรือเป็นไปไม่ได้ในสถานะปิด ค่าประมาณการ หรือการกำหนดราคายุติธรรม หรือความเสี่ยง ด้วยเหตุผลดังกล่าวการดำเนินการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น กฎระเบียบที่ควบคุมการบริการหน้าเคาน์เตอร์อาจไม่ค่อยเข้มงวดหรือมีรูปแบบการกำกับดูแลที่เฉพาะเจาะจง คุณจำเป็นจะต้องคุ้นเคยกับกฎและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว.