Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-12-03 14:09:19
Trused app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 12:55:37
Great platform for options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 11:48:01
The Favourite Trading App
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 10:17:42
I like the copy trading when I can find a good one
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 09:25:54
Ive tried many trading platforms, PO TRADE is my favourite.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-02 22:51:48
Nice work with building this platform. Great community!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-02 21:41:55
Best app by far, great customer service, easy deposit and withdraws and is not hard to navigate.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-02 13:52:49
Best and my favourite app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-02 13:34:58
Best app for trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-02 10:28:50
Great app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá