Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-11-10 22:44:00
Great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-10 19:52:18
A very wonderful platform and I advise everyone to trade with it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-10 09:02:48
I love this platform and give me a great trading experience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-09 19:09:45
Best platform ever no issues all is well
I got 235 $ in tow days , ????????????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-09 11:05:13
best platfrom very good earn site 92% profit best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-09 03:56:15
Nice experince
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-08 18:37:02
Hi ,this is the best platform for the earning from the binary option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-08 12:30:49
very good site super earn
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-07 20:46:08
Best withdrawal services and easy to understand the site . Best trading rates
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-11-07 15:37:12
I will be willing to give this 5 star in the future, however there are a couple of issues.
Firstly I’d like to point out the good points. Amazing concept, great for beginner and experienced traders. Love the idea of copy trades and earning achievements whilst the individual develops their strategy and edge. Additionally I love the concept of OTC trading options, think it’s a fantastic way to trade.
However, the support one gets via PO TRADEs is incredible slow and sometimes complex, if it wasn’t for the General Chats section with moderators then traders would be left clueless. Thank you to all the moderators and fellow traders out there.
Additionally, I feel PO TRADEs can be quick to deposit your funds but incredible slow to receiving profits, or any help from Support during the withdrawal process.
Other payment gateways would add more flexibility to the platform which I hope they consider in the future. Once these issues have been addressed then it is a definite 5 stars from me.
Will T
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá