Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-05-16 10:52:19
you can very easily learn how to trade
very fast withdrawal process
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-15 21:05:55
عليك قليل من الجهد و كثير من الاصرار افضل منصه تداول
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-15 03:33:04
Love this app for sure
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-14 07:27:25
Pocket opton is the best. Keep using it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-14 03:20:24
PO TRADEs is a great tool with many features. I have re.cently moved over to the mt5 forex account. What i truely love is that i can trade binary or forex on the same platform. Plus another very important item is i have had no problems with any deposits or withdraws.. Good for benginners and more advanced traders....
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-13 20:11:53
user friendly and recommended platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-13 19:51:57
Overall PocketOption is a great trading platform for all levels. Keep it up!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-12 16:00:18
Withdrawals are fast and this platform is very trustworthy. It’s easy to navigate and I can trade whenever I want anytime I would like.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-12 15:56:45
Awesome platform! I can trade whenever and however I want! And the withdrawal process is very easy
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-11 19:59:55
Great trading platform for all kind of people
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá