Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-06-22 05:51:18
Great! Love it ????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-22 01:38:17
Unique trading platform as well as the indicators provided.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-20 23:09:19
Very very trusty
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-20 08:57:58
Fantastic broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-20 08:30:31
Obrigado! Pela atenção
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-20 07:27:53
I am very happy to start trading with poket option it's trust full when I face problems support team always help me. it's very friendly to customers.
diposit and withdraw method are simple and fast process I love poket option. And I wish that the PO TRADE in the future remains the same as it is now.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-20 00:34:12
this is a best plateform overall.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-19 22:16:19
Great platform for responsible traders
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-19 16:42:22
#1 platform the best one
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-06-19 05:44:41
great platform, would love to change the chart background.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá