Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-04-05 14:47:23
Hello friends . I just registered and traded on this platform. And I easily withdrew from the account. In the markets of this platform you can make up to 92% profit and this is very good. Be sure to try it.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-05 06:02:07
I really appreciate your response in all my requirement ,enquiry and your fast money transactions especially in withdrawal. Thank you very much.

1. And i would like to mention that. your normal currency pair has low payout.but OTC has high pay out.

2. and another issue i felt is , drawing tools like horizontal and trend line and its duplication is difficult compare with other platforms.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-05 01:28:21
Great!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-04 15:53:18
Only had 1 glitch on this platform but honestly is a great platform to trade on
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-03 14:23:53
Until now, PO TRADE is the best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-02 22:02:54
PO TRADE is a trustworthy and reputable binary options broker that places a high priority on the privacy of its clients.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-04-02 18:27:50
از لحاظ واریز و برداشت خوبه اما امکانات چارتش خوب نیست اگه مثل متاتریدر باشه راحت تر میشه تحلیل کرد و عالی میشه
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-30 18:15:11
I appreciate your support and follow-up on customer needs, I hope it continues
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-30 15:33:46
One of the best platforms for trading options. The platform is easy to use, very responsive during trading with numerous tools and tips to enable you to have a smooth and pleasant trading experience. Easy to deposit and withdrawal. In general, great platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-29 15:49:10
Awesome
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá