Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-03-21 05:42:45
Trading 24/7!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-19 17:08:29
great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-19 01:54:10
Хорошо будет если вы сделаете с какой карты пополняешь она автоматом сохраняется в системе чтобы можно было на неё вывести средства
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-16 00:30:44
100% secure than other platforms
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-11 15:17:59
Great platform with unlimited indicators
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-11 01:17:21
very very wonderful and interesting way to earn using binary options quite unique gems and achievement levels it keeps you focused and make you want to do more easy execution in trading platforms and great customer service ...
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-10 09:33:10
I love PO TRADE ! It’s perfect for people who didn’t have a huge capital because they allow $50 deposits. I like being able to trade 30 seconds as well... The best part odd the quick withdrawals, my money hit my account in minutes !
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-09 02:19:42
Guys , the withdrawal of fund with this Broker is fast at moment. That is the concern of all traders. The concern is solved here with PO TRADEs fast payment.


PO TRADE is among the reliable broker when it comes to price execution at moment. PO TRADE DO not Manipulate candlestick because I have not witnessed such since I joined then over 2yrs.
KEEP IT UP.

I will give 10 stars to PO TRADE for dealing with customers. At moment they are the best. I have evidence to prove that. I am not an employee of PO TRADE .this is my true experience with them.
Keep it up
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-07 22:35:58
good day with pocket
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-06 01:36:06
love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá