Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-02-22 00:10:48
Best App✌
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-21 23:26:43
Love the fact that they have gamified the platform. Everything is easy to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-21 20:47:24
Best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-21 19:11:45
Nice company and recommend that everyone use it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-20 01:31:50
Since finding pocket options it has sparked a real interest in learning to trade and they have a lot of tools for all levels of traders this is a great place to start your journey and they have a really great way of awarding you for all of your achievements thank you pocket options for all your help and support
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-19 18:04:38
Better than Others Brokers
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-19 17:23:07
Best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-19 06:18:40
Best platform in the world
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-19 05:18:10
Excellent broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-18 23:40:14
The best binary platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá