موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-04-21 08:22:43
Good app and broker❤️
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-21 01:47:59
I love the platform I'm in a community online with over 750 people and the only thing we all ever wish we had was text tool to be able to write on our charts this would make journaling and sharing our trade ideas so much easier
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-20 21:40:11
I love the platform!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-20 21:19:55
A simple-to-use platform with great potential.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-20 08:05:20
Is the best platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-19 05:34:45
I absolutely love PO TRADEs there is no better place to trade security, penitential & sincerity. This platform is amazing thankyou!!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-19 04:14:39
Its the best platform I ever used
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-18 13:02:23
I have not started a real trade but using only the demo i think this platform is ontops of others.
I am confident will earn real if I try..
????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-18 11:02:10
Best the best
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-17 18:52:07
PO TRADEs is easy to learn and the best to earn!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید