موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-03-29 15:49:10
Awesome
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-28 05:35:13
One of the best platforms you will find. customer services does pretty well and deposits and withdraws are done in a timely fashion
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-26 21:06:22
Very good trading platform in the world
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-26 11:18:31
i don't know much about trading but this is really helping me get the basics down
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-24 09:04:23
That's amazing that to have great platform for traders. Pro traders earning thousands of dollars. And we can see each profile of trader. Great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-24 08:11:21
من با خیلی از بروکر ها کار کردم اما پلتفرم پاکت را دوست دارم . و تا حالا پاکت آپشن به من پرداخت داشته و مشکلی نداشتم و امیدوارم از این به بعد هم بتونم با این پلتفرم زیبا
کار کنم و تا زمانی پرداخت داشته باشد ما کار میکنیم
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-20 05:29:08
Great platform can learn using demo and have potential to profit in a live account.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-19 17:11:43
Excellent platorm, easy to use and amazing customer service
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-19 13:38:49
the best
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-03-19 13:38:40
best broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید