Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-10-28 05:48:16
Novel trading experience that's kind of fun:)
Still negative, new to trading.
Hoping for better results.
Good luck.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-28 01:31:02
PO TRADE is a great platform for binary options trading. My user id 17623641
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-28 00:56:56
Love this trading app!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-27 14:16:45
PO TRADEs is challenging and fun. You can practice on a demo app until you feel confident that you will make trades that profit! Try it and you will agree, PO TRADEs no better place to be!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-26 21:50:02
Quick Payout in literally 10 min.......sheeesh the best ever
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-26 20:54:33
I like PO TRADE
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-26 12:22:35
i like option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-26 11:48:58
Easy to navigate and fast payout! Highly recommended!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-24 19:41:56
Very user-friendly for beginners and I like the tournaments aspect as well
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-24 15:28:58
Fast and reliable service
Fast and reliable service. I would recommend it to anyone.


Boujie Pipz id 23835549
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá