Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-12-04 06:42:52
I love PO TRADE!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-02 00:05:41
great trading broker haven't had any problems, and its very easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-30 03:19:23
I love this broker! when i start i was worried about my withdrawals but i already take out more than 3000 dls! i read a lot of bad reviews but i can asure you. this is true and is working 100 %
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-28 19:54:02
I have traded in binary option form two years i have used lot of brokers but Trading with PO TRADE has no compromise with other brokers.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-26 10:37:29
Great trading website, everything is clean and understandable.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-25 13:31:03
I have tried quotex , binomo , iqoption. PO TRADE is best choice. It provides many additional features like 15 sec expiry , analytics and tournaments.

Keep growing PO TRADE!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-23 01:54:51
Been trading binary options for 8 months now and PO TRADEs been my only broker. Love the platform sometimes it delays my entry. but everything else pretty great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-22 04:36:23
This is literally the only platform I do for all my trading they have a great selection of crypto and the withdrawals are always on time.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-21 05:56:29
Easy withrawal money..Thank you pocket
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-19 03:20:54
of all the platform i used, i can say this is one of the best, user friendly...
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá