Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-20 20:32:56
Its a great app! Makes u money fast!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:31:39
Easy to use. Fast setup
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:29:08
This platform is amazing and simple to navigate!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:29:03
i am new on PO TRADE app and i must say - PO TRADE is the best broker i've ever came across with. great service, great analysis tools. and the helpdesk is always there to respond on any queries. i advice all my friends to download the PO TRADE app. Journey to financial "Freedom"
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:17:37
Easy to use the apps and no logged.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:12:41
GREAT ! App you can Learn and Earn
Hopefully people open they eyes and see you can make money from home
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 20:03:50
Best binary platform out there!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:55:33
This was by far the best user friendly trading app! Love it and recommend to everyone I know!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:53:40
I make so much money with this app thank you
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:50:20
The app is very clean and responsive. Would love more indicators and split screen option like desktop version.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá