Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-21 03:55:29
I recommend this app really very useful and easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 03:37:25
Great platform for trade easy and understandable I’m glade I found it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 03:27:58
PO TRADE is a great and easy platform to trade currency.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 02:27:07
Hi I wrote a review in the App Store. I would certainly appreciate the $10.00 bonus. Looking forward to continue trading with you!! Really love this trading platform!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:58:57
I love this platform! Best thing yet!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:34:58
Love this app easy to use easy to deposit and withdraw your money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:27:01
Great app
Good way to make extra money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:22:51
Very good on the go trading app.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:11:31
It is easy to use and can help you with your trading journey Love the app!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 00:49:46
Great App, I have enjoyed using the mobil app as I cannot take my computer with me everywhere I go. Very easy to use. Love the App
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá