Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-21 13:21:32
One of the best mobile trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 12:34:00
Excellent platform for real time trading and learning.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 11:56:37
Nice!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 11:17:55
PO TRADE is a platform that I really like using. I love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 10:59:42
It’s a wonderful trading platform I recommend you guys to join and experience the best of your demo and live trading sessions
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 10:57:09
all perfect. Very fast servers and perfect execution. Very reliable
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 10:30:48
The best place to trade, fast payouts, easy to read charts and a ton of useful tools for daily trading. And a chat room that makes this place special.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 08:38:40
If you want to become successful in trading the first step is to get PO Trade. There's nothing better when it comes to trading from your iPhone or computer
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 08:29:04
Simply and easy to use . I love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 08:25:29
Honestly you really have have results. I turned $19 into $500 in minutes by myself. I highly recommend
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá