Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-20 18:49:33
Nice mobile Trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:48:30
Love the app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:44:56
Simple and easy to use, straight forward and not complicated. I love the app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:20:03
PO TRADE overall has been and is a good platform for trading currency. The app works well and I would definitely recommend and rate 5 stars
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 17:55:50
Perfect. I am new trader here , but I got every good service from this broker. Speed + withdrawal perfect.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-19 09:31:40
I really like this platform for a number of reasons.

1. All the rewards you are able to recieve making it kind of like a video game.
2. The supportive community chat.
3. The turbo style they have goes all the way down to 15 sec.
And many other reasons
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-17 10:02:41
I just join with PO TRADE. so i am new trader here . but I got every good service from this broker. If your document is correct , then you can deposit and withdraw any amount. So , don't worry about withdrawal. And very good speed in this broker. I am happy with PO TRADE.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-15 15:11:48
PO TRADE,для меня,самый лучший брокер,так как имеет удобную,многофункциональную платформу.
Здесь созданы все условия,для того,чтобы обучатся на демо счёте и зарабатывать.
Выводы средств производятся,без задержек и регулярно.Так что советую всем.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-12 11:57:54
PO TRADE has changed my Life & mentality completely. They also make it fun to trade & has many tools to ease the process. Check my Review out on the App Store too. I have also left Review on TrustPilot link https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=ce9400ba-ab2f-4f1e-a2e1-d70297dadbf8 uid is indicated n the title
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-09 15:16:59
Ok...I am hapy
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá