Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-05-05 01:41:55
Good customer service, excellent platform for trading, and plenty of extra bonuses and tournaments definitely make it a plus. Only reason I did not provide 5 star is because of the lag of some trades are anywhere from 2 to 10 seconds that I experience from time to time with trades. Other than that I am enjoying using this broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-04 13:57:07
I like PO TRADE platform, it has almost everything and I
whish I could deposit fund and start trading and also I like to see if the Ethereum and all cryptocurrency can be start trading in PO TRADE.
thank you
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-04 07:13:34
A great way to make profits
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-03 21:00:30
definitely should have rollover for perfect 5
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-02 17:55:33
Great way to make an extra amount of money.
very simple to use.
best part is that you can add indicators directly on the candlecharts without the need of trading view.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-01 01:54:44
PO TRADE is amazing. You must try it and also remember risk management !!!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-01 01:42:24
I’ve enjoyed trading and learning the art of bio art options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-30 19:51:03
Great broker with plenty of options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-30 06:48:52
Good website just need to work on research before using real money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-29 22:19:13
Great way to start binary options trading , with some research and a robust strategy you will easily make passive income. Recommend practicing with a demo account and making consistent profits before switching to live. Havent had any sort of problems as of yet ;)))
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá