Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-08-14 19:44:40
Hello, I am satisfied with PocktOption, they are really good and serious, so far.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-14 18:46:23
Very good app must use so far smooth trades and fast withdraw
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-14 11:46:40
Best platform around all it needs is higher payouts for crypto someday and maybe more candle colors
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-10 12:34:03
not bad platform, has good tools
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-10 00:42:28
best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-09 21:21:43
I love this platform.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-09 16:28:39
One of the best platform . I like it .
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-07 11:22:12
its very interesting platform to trade and easy withdrawal , i like very much....

its easy to trade with indicators
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-06 21:27:18
this is by far the best trading platform I've used EVER! Thanks PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-06 01:40:58
Overall, nice layout.
Easy to use platform.
Free and paid tournament opportunities, a step above/alternative to a demo account.
So far, so good.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá