موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-03-09 02:19:42
Guys , the withdrawal of fund with this Broker is fast at moment. That is the concern of all traders. The concern is solved here with PO TRADEs fast payment.


PO TRADE is among the reliable broker when it comes to price execution at moment. PO TRADE DO not Manipulate candlestick because I have not witnessed such since I joined then over 2yrs.
KEEP IT UP.

I will give 10 stars to PO TRADE for dealing with customers. At moment they are the best. I have evidence to prove that. I am not an employee of PO TRADE .this is my true experience with them.
Keep it up
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-07 22:35:58
good day with pocket
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-06 01:36:06
love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-01 23:27:22
I really like the fact that unsuccessful trades can be canceled using jewelry. Jewelry has made this broker a special broker.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-28 17:24:05
Astounding market place and excellent broker more challenge it's real deal.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-25 02:47:57
Good broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-22 06:20:43
platform a little slow on the clicks but i love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-18 12:28:52
this broker is best
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-17 15:14:33
Good broker, love the achievement system. Makes it more fun!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-02-13 13:48:44
Great broker. GOOD PLATFORM.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید