Binabawasan ng Optimized charts rendering engine ang loading time at pinatataas ang battery life ng hanggang sa 25%.

Patakaran sa Pagkapribado

1. Kapag nagrerehistro sa po.trade, dapat magbigay ang Kliyente ng ilang partikular na detalye ng pag-identify kabilang ang, inter alia, impormasyong naglalayong pigilan ang Money Laundering.

1.1 Kinokolekta at iniimbak ng kumpanya ang mga sumusunod na datos ng kliyente: email, naka-encrypt na password, pangalan at address ng kliyente.

Nangangako ang Kliyente na magbigay ng totoo, tumpak at updated na impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at obligado na huwag magpanggap bilang ibang tao o legal na entity. Ang anumang pagbabago sa mga detalye ng pagkakakilanlan ng Kliyente ay dapat ipaalam kaagad sa Kumpanya at sa anumang sitwasyon, hindi lalampas sa ika-30 araw mula sa pagbabago sa mga naturang detalye.

2.1 Ang mga detalye ng Kliyente na ibinigay at/o ibibigay ng Kliyente sa panahon ng kanyang aktibidad sa po.trade ay puwedeng gamitin ng Kumpanya para sa pagpapadala ng advertising content ng Kumpanya sa Kliyente, maliban kung aalisin ng Kliyente ang markang nag-aapruba sa Kumpanya na gawin iyon. Puwedeng gawin ang nasabing pag-alis kapag (i) nagbubukas ng account o (ii) kapag tumatanggap ng naturang advertising content o (iii) sa pamamagitan ng pag-log in at pagpunta sa Aking Account > Mga Personal na Detalye. Puwede ring magpadala ang Kliyente sa Kumpanya, anumang oras, ng e-mail sa support@pocketoption.com na nagre-request sa Kumpanya na ihinto ang pagpapadala ng naturang advertising content. Ang nabanggit na pag-alis ng marka at/o pagtanggap ng email ng Kumpanya ay mag-oobliga sa Kumpanya na itigil ang pagpapadala ng advertisement content sa Kliyente sa loob ng pitong araw ng negosyo.

2.2 Ang mga detalye ng kliyente na ibinigay at/o ibibigay ng Kliyente sa panahon ng kanyang aktibidad sa site, ay puwedeng i-disclose ng Kumpanya sa mga opisyal na awtoridad. Gagawin lang ng kumpanya ang naturang pag-disclose kung kinakailangan na gawin ito ayon sa naaangkop na batas, regulasyon o utos ng korte at sa minimum na kinakailangang saklaw.

2.3 Puwedeng gamitin ng Kumpanya ang hindi kumpidensyal na impormasyon tungkol sa Kliyente sa anumang advertising material.

3. Bilang isang paunang kondisyon para sa pagsasagawa ng mga Transaksyon sa Site, puwedeng mag-request sa Kliyente na magbigay ng ilang dokumento sa pag-identify at anumang iba pang dokumento na kinakailangan ng Kumpanya. Kung hindi naibigay ang mga naturang dokumento, ang Kumpanya ay puwedeng, sa sarili nitong pagpapasya, i-freeze ang Account ng Kliyente para sa anumang period pati na rin permanenteng isara ang Account. Nang walang pagkiling sa nabanggit, ang Kumpanya ay puwedeng, sa sarili nitong pagpapasya, tumangging magbukas ng Account para sa sinumang tao o entity at sa anumang dahilan, o walang dahilan.

4. Kung sakaling magparehistro ang isang tao sa po.trade sa ngalan ng isang korporasyon o ibang business entity na Kliyente, dapat ituring ang naturang pagpaparehistro bilang representasyon ng naturang tao, na ang nasabing tao ay pinahintulutan na i-bind ang korporasyon o iba pang business entity na Kliyente.

5. Hindi dapat i-disclose ng Kumpanya ang anumang pribadong impormasyon ng mga Kliyente nito at dating Kliyente maliban kung inaprubahan ng Kliyente sa pamamagitan ng pagsulat ang naturang pag-disclose o maliban kung ang naturang pag-disclose ay kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas o kinakailangan para ma-verify ang pagkakakilanlan ng Kliyente. Ibinibigay lang ang impormasyon ng mga Kliyente sa mga empleyado ng Kumpanya na nakikipag-deal sa Mga Account ng Kliyente. Dapat itago ang lahat ng naturang impormasyon sa electronic at pisikal na storage media ayon sa naaangkop na batas.

6. Kinukumpirma at sinasang-ayunan ng Kliyente na ang lahat o bahagi ng impormasyon tungkol sa Account at Mga Transaksyon ng Kliyente ay ii-store ng Kumpanya at puwedeng gamitin ng Kumpanya kung sakaling magkaroon ng problema sa pagitan ng Kliyente at ng Kumpanya.

7. Sa sarili nitong pagpapasya, ang Kumpanya ay puwedeng, pero hindi obligado, na i-review at suriin ang anumang impormasyong ibinigay ng Kliyente, para sa anumang layunin. Ito ay hayagang nakasaad, at sa pamamagitan ng lagda sa ibaba na tinukoy bilang Kliyente ay sumasang-ayon din, na ang Kumpanya ay walang commitment o pananagutan sa Kliyente dahil sa anumang nabanggit na pagsusuri o inspeksyon ng impormasyon.

8. Magsasagawa ang Kumpanya ng mga hakbang para ipatupad ang mga advanced na pamamaraan sa proteksyon ng data at i-update ang mga ito paminsan-minsan para sa layuning pangalagaan ang pribadong impormasyon at Mga Account ng Kliyente.

9. Sa pagpaparehistro sa po.trade, ire-request sa Kliyente na pumili ng username at password na gagamitin ng Kliyente para sa bawat pag-login sa hinaharap at para sa performance ng mga Transaksyon at paggamit ng mga Serbisyo ng Kumpanya. Para maprotektahan ang privacy at operasyon ng mga Kliyente sa po.trade, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahagi ng mga detalye ng pagpaparehistro (kabilang ang walang limitasyon, username at password) ng Kliyente sa ibang tao o business entity. Hindi mananagot ang Kumpanya para sa anumang pinsala o loss sa Kliyente dahil sa hindi wastong paggamit (kabilang ang ipinagbabawal at hindi protektadong paggamit) o pag-store ng naturang username at password, kabilang ang anumang naturang paggamit na ginawa ng isang third party, at kung alam man o hindi o pinahintulutan ng Kliyente.

10. Ang anumang paggamit sa po.trade gamit ang username at password ng Kliyente ay buong responsibilidad ng Kliyente. Hindi mananagot ang Kumpanya para sa anumang naturang paggamit, kabilang ang pag-validate kung ang totoong Kliyente ang aktwal na nagpapatakbo ng kanyang Account.

11. Obligado ang Kliyente na ipaalam kaagad sa serbisyo sa kliyente ng Kumpanya ang anumang hinala ng hindi awtorisadong paggamit ng Account.

12. Ang Kumpanya ay hindi nag-i-store o nangongolekta ng anumang data ng Credit Card.

12.1 Alinsunod sa mga rekomendasyon ng Payment Card Industry Security Standards Council, ang mga detalye sa card ng kustomer ay pinoprotektahan gamit ang Transport Layer encryption — TLS 1.2 at application layer na may algorithm na AES at 256 bit na key length.

13. Cookies:

Depinisyon: Ang cookie ay isang maliit na amount ng data, na kadalasang may kasamang unique identifier, na ipinapadala sa iyong computer o mobile phone (tinukoy dito bilang isang «device») browser mula sa computer ng website at naka-store sa hard drive ng device mo para gamitin sa pag-track ng site. Puwedeng magpadala ang website ng sarili nitong cookie sa browser mo kung pinapayagan ito ng mga preference ng iyong browser, pero, para protektahan ang privacy mo, pinapayagan lang ng iyong browser ang website na i-access ang cookies na naipadala na nito sa iyo, hindi ang cookies na ipinadala sa iyo ng ibang website. Ginagawa ito ng maraming website sa tuwing bibisita ang isang user sa kanilang website para i-track ang online traffic flows. Puwedeng piliin ng Kliyente na i-configure ang kanyang browser para i-reject ang cookies sa pamamagitan ng pagbabago sa kanyang mga setting o preference sa browser.

Ang aming patakaran sa cookies: Sa anumang pagbisita sa website ng po.trade, ang mga page na tiningnan, kasama ang cookies, ay nada-download sa device ng Client. Nakakatulong ang cookies na naka-store na matukoy ang mga pinuntahan ng Kliyente sa site namin at ginagamit ang mga ito para anonymous na tukuyin ang mga paulit-ulit na pagbisita sa website at ang mga pinakasikat na page. Gayunpaman, pinoprotektahan ng Kumpanya ang privacy ng Kliyente sa pamamagitan ng hindi pag-store ng mga pangalan, personal na detalye, email, atbp ng Kliyente. Ang paggamit ng cookies ay pamantayan sa industriya at kasalukuyang ginagamit ng karamihan sa mga pangunahing Website. Nagbibigay-daan ang naka-store na cookies para ang website ng po.trade ay maging mas madaling gamitin at efficient para sa mga Kliyente sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Kumpanya na malaman kung aling impormasyon ang mas pinahahalagahan ng mga Kliyente kumpara sa hindi.

14. Ang mobile app ay may kakayahang mangalap ng anonymized stat sa mga naka-install na application..