Optimizirani uređaj za prikazivanje grafikona smanjuje vrijeme učitavanja i povećava trajanje baterije do 25 %.

Pravila privatnosti

1. Kod registriranja pomoću po.trade, Korisnik će osigurati određene pojedinosti o identitetu, uključujući, između ostalog, informacije usmjerene na sprječavanje Pranja novca.

1.1 Kompanija prikuplja i pohranjuje sljedeće podatke korisnika: e-adresu, enkriptiranu lozinku, korisnikovo ime i adresu.

2. Korisnik preuzima obavezu dati istinite, točne i ažurirane podatke o svom identitetu i obavezan je ne predstavljati se kao druga osoba ili zakonski entitet. Bilo koja promjena u pojedinostima za identifikaciju Korisnika mora se odmah dostaviti Kompaniji i, u svakom slučaju, ne kasnije od 30 dana od promjene takvih pojedinosti.

2.1 Pojedinosti o korisniku koje su dostavljene i/ili će biti dostavljene od strane Korisnika tijekom njegovih/njenih aktivnosti na po.trade, Kompanija može koristiti za dostavljanje reklamnog sadržaja Kompanije Korisniku, osim ako Korisnik ne ukloni oznaku kojom odobrava Kompaniji da to čini. Takvo je uklanjanje moguće provesti kod (i) otvaranja računa ili (ii) kod primanja takvog reklamnog sadržaja ili (iii) prijavom i odlaskom na Moj račun > Osobni podaci. Korisnik isto tako može poslati u bilo kojem trenutku e-poruku support@pocketoption.com u kojoj će od Kompanije zatražiti prestanak dostavljanja takvog reklamnog sadržaja. Naprijed spomenuto uklanjanje oznake i/ili primanje e-poruke od strane Kompanije obavezuje Kompaniju da prestane slati reklamni sadržaj Korisniku unutar sedam radnih dana.

2.2 Pojedinosti o korisniku koje su bile dostavljene i/ili će biti dostavljene od strane Korisnika tijekom njegove/njene aktivnosti na stranici, Kompanija može dostaviti službenim vlastima. Kompanija će takvo otkrivanje provesti samo ako se to od nje zahtijeva u skladu s važećim zakonom, pravilnikom ili sudskim nalogom i u najmanjem zahtijevanom opsegu.

2.3 Podatke o korisniku, ako isti nisu povjerljivi, Kompanija može koristiti u svim reklamnim materijalima.

3. Kao preduvjet za provedbu Transakcija na Stranici, od Korisnika se može tražiti da dostavi određene identifikacijske dokumente i bilo koje druge dokumente koje zatraži Kompanija. Ako se takvi dokumenti ne dostave, Kompanija može, po vlastitom nahođenju, zamrznuti Račun korisnika tijekom bilo kojeg vremenskog razdoblja, kao i trajno zatvoriti Račun. Bez predrasuda prema naprijed navedenom, kompanija može, po vlastitom nahođenju, odbiti otvoriti Račun bilo kojoj osobi ili entitetu i iz bilo kojeg razloga ili bez razloga.

4. U slučaju da se osoba registrira na po.trade u ime korporacije ili drugog poslovnog Klijenta, takva će se registracija smatrati kao reprezentacija te osobe kao predstavnika i da je ta osoba ovlaštena obvezati korporaciju ili drugog poslovnog Klijenta.

5. Kompanija neće otkriti bilo koju privatnu informaciju o svojim Korisnicima i bivšim Korisnicima, osim ako Korisnik pisanim putem ne odobri takvo otkrivanje ili ako je takvo otkrivanje zahtijevano prema važećem zakonu ili je potrebno kako bi se potvrdio identitet Korisnika. Podaci o Korisniku se dostavljaju samo zaposlenicima Kompanije koji rade s Korisničkim računima. Svi će se takvi podaci pohraniti u elektroničkom i fizičkom obliku, u skladu s primjenjivim zakonom.

6. Korisnik potvrđuje i slaže se da Kompanija pohrani sve ili dio podataka koji se odnose na Račun korisnika i transakcije i da Kompanija iste može koristiti u slučaju spora između Korisnika i Kompanije.

7. Prema vlastitom nahođenju, Kompanija može, ali nije obavezna, pregledati i provjeriti sve podatke koje je dostavio Korisnik iz bilo kojeg razloga. Jasno je navedeno, a korisnik se svojim potpisom slaže, da Kompanija nema obavezu niti odgovornost prema Korisniku iz bilo kojeg naprijed navedenog pregleda ili provjere podataka.

8. Kompanija će poduzeti mjere za primjenu postupaka napredne zaštite podataka i za njihovo povremeno ažuriranje, u svrhu čuvanja privatnih podataka i Računa Korisnika.

9. Nakon registracije na po.trade, od Korisnika će se tražiti da odabere korisničko ime i lozinku koje će Korisnik koristiti kod svake sljedeće prijave i za provedbu Transakcija i korištenje usluga Kompanije. Kako bi se zaštitila privatnost Korisnika i djelovanje po.trade, dijeljenje pojedinosti o registraciji (uključujući, bez ograničenja, korisničko ime i lozinku) Korisnika s bilo kojom drugom osobom ili poslovnim subjektom strogo je zabranjeno. Kompanija se neće smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu ili gubitak nanesen Korisniku radi nepravilnog korištenja (uključujući i zabranjenu i nezaštićenu upotrebu) ili pohranjivanja takvog korisničkog imena i lozinke, uključujući i bilo koje korištenje koje provede treća strana, bez obzira je li to Korisniku poznato i je li on za isto dao suglasnost.

10. Bilo koje korištenje po.trade s korisničkim imenom i lozinkom Korisnika, isključiva je odgovornost Korisnika. Kompanija se neće smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje, uključujući i potvrdu da Korisnik stvarno upravlja svojim Računom.

11. Korisnik je obavezan odmah obavijestiti službu za korisnike Kompanije o bilo kojoj sumnji u neovlaštenu upotrebu Računa.

12. Kompanija ne pohranjuje i ne prikuplja bilo kakve podatke o kreditnim karticama.

U skladu s preporukama Vijeća za standarde sigurnosti u industriji kartičnog plaćanja (PCI DSS), pojedinosti o kartici korisnika zaštićene su pomoću Transport Layer Security — TLS 1.2 zaštite aplikacije s algoritmom AES te duljinom ključa od 256 bita.

13. Kolačići:

Definicija: Kolačić je mala količina podataka koja često uključuje jedinstveni identifikator koji na Vaše računalo ili mobilni telefon (ovdje se nazivaju «uređaj») šalje pretraživač s računala mrežne stranice, a on se pohranjuje na tvrdom disku Vašeg uređaja radi praćenja korištenja stranice. Mrežna stranica na pretraživač može slati vlastite kolačiće, ako postavke Vašeg pretraživača to omogućavaju, ali, kako bi se zaštitila Vaša privatnost, pretraživač mrežnoj stranici dozvoljava samo pristup kolačićima koje Vam je već poslala, a ne kolačićima koje su Vam poslale druge mrežne stranice. Brojne mrežne stranice ovo čine kad god korisnik posjeti njihovu mrežnu stranicu u svrhu praćenja toka internetskog prometa. Korisnik može odabrati konfigurirati svoj pretraživač da odbija kolačiće promjenom postavki svog pretraživača ili svojih preferencija.

Naša pravila za kolačiće: Tijekom bilo kojeg posjeta mrežnoj stranici po.trade, gledane stranice, zajedno s kolačićima preuzimaju se na uređaj Korisnika. Pohranjeni kolačići pomažu odrediti put kojim je Korisnik išao do naše stranice i koriste se za anonimno identificiranje ponovljenih posjeta mrežnoj stranici i najpopularnijih stranica. Međutim, Kompanija štiti privatnost Korisnika, jer ne pohranjuje ime, osobne podatke, e-adresu itd. Korisnika. Upotreba kolačića je industrijski standard i trenutno ju koristi većina velikih Mrežnih stranica. Pohranjeni kolačići omogućavaju mrežnoj stranici po.trade da se bolje prilagodi korisnicima i da bude učinkovitija za Korisnike, jer omogućava Kompaniji da sazna koji su podaci vrjedniji Korisniku, a koji su mu manje vrijedni.

14. Mobilna aplikacija može prikupljati anonimne statističke podatke o instaliranim aplikacijama.