เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

นโยบายการคุ้มครอง​ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เมื่อลงทะเบียนกับ po.trade, ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดรวมถึงนามแฝง, ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

1.1 บริษัทเก็บและบันทึกข้อมูลลูกค้าต่อไปนี้: อีเมล, รหัสผ่านที่เข้ารหัส, ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

2. ลูกค้ายอมรับที่จะให้ข้อมูลจริง, ถูกต้อง, และข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับตัวตนของเขาและมีหน้าที่ที่จะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวตนลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและในกรณีใด ๆ ไม่เกิน 30 วันจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว

2.1 รายละเอียดลูกค้าที่ได้ให้ไว้และ/หรือให้โดยลูกค้าในระหว่างกิจกรรมของเขา/เธอกับ po.trade อาจจะใช้โดยบริษัทสำหรับการส่งเนื้อหาโฆษณาของบริษัทให้กับลูกค้า นอกจากลูกค้าสามารถไม่อนุมัติให้บริษัททำเช่นนั้น เช่นการลบสามารถทำได้เมื่อ (i) เปิดบัญชีหรือ (ii) เมื่อได้รับเช่นเนื้อหาโฆษณาหรือ (iii) โดยเข้าสู่ระบบและไปที่บัญชีของฉัน > โปรไฟล์ส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถส่งถึงบริษัทได้ตลอดเวลา, อีเมลไปที่ support@pocketoption.com ขอให้บริษัทหยุดการส่งเช่นเนื้อหาโฆษณา ลบเครื่องหมายดังกล่าวและ/หรืออีเมลใบเสร็จของบริษัทจะทำให้บริษัทหยุดการส่งเนื้อหาโฆษณาให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

2.2 รายละเอียดลูกค้าที่ได้ให้ไว้และ/หรือให้โดยลูกค้าในระหว่างกิจกรรมของเขา/เธอในเว็บไซต์อาจจะถูกเปิดเผยโดยบริษัทต่อหน่วยงานทางการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย, ระเบียบหรือคำสั่งของศาลและอย่างน้อยที่สุดตามขอบเขตที่จำเป็น

2.3 ข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับเกี่ยวกับลูกค้าสามารถใช้โดยบริษัทในการโฆษณา

3. เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการธุรกรรมบนเว็บไซต์, ลูกค้าอาจถูกขอให้ส่งเอกสารระบุตัวตนและเอกสารอื่นใดที่ต้องการโดยบริษัท หากไม่ให้เอกสารดังกล่าวบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจระงับบัญชีของลูกค้าสำหรับระยะเวลาหนึ่งรวมทั้งปิดบัญชีอย่างถาวรโดยปราศจากข้อโต้แย้งดังกล่าว, บริษัทอาจใช้ดุลพินิจปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลและด้วยเหตุผล, หรือไม่ต้องมีเหตุผล

4. ในกรณีที่บุคคลลงทะเบียนกับ po.trade ในนามของบริษัทหรือลูกค้าขององค์กรธุรกิจอื่น, การลงทะเบียนดังกล่าวจะถือเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที่บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ผูกมัดบริษัทหรือลูกค้าขององค์กรธุรกิจอื่นๆ

5. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกค้าเก่าเว้นแต่ลูกค้าอนุมัติในการเขียนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือเว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าจะผ่านเฉพาะพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บทางกายภาพตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. ลูกค้าตกลงและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าและการทำธุรกรรมจะถูกเก็บไว้โดยบริษัทและอาจถูกใช้โดยบริษัทในกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและบริษัท

7. ตามดุลพินิจ, บริษัทอาจ, แต่ไม่บังคับให้ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่มันระบุไว้อย่างชัดแจ้งและตามลายเซ็นข้างล่างนี้ลูกค้ายังเห็นด้วยว่า, บริษัทมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อลูกค้าเนื่องจากการตรวจสอบดังกล่าวหรือการตรวจสอบข้อมูล

8. บริษัทจะใช้มาตรการขั้นตอนการป้องกันข้อมูลที่ทันสมัยและอัพเดตมันตลอดเวลาเพื่อปกป้องบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

9. เมื่อลงทะเบียนกับ po.trade, ลูกค้าจะถูกขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จะถูกใช้โดยลูกค้าในอนาคตเพื่อเข้าสู่ระบบและเพื่อประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมและการใช้บริการของบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการดำเนินการกับ po.trade, ห้ามแบ่งปันรายละเอียดการลงทะเบียน (รวมถึงโดยไม่จำกัด, ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) โดยลูกค้ากับบุคคลอื่นหรือองค์กรธุรกิจโดยเด็ดขาด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (รวมทั้งสิ่งต้องห้ามและการใช้งานที่ไม่มีการป้องกัน) หรือข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, รวมถึงการใช้โดยบุคคลที่สามไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือไม่

10. การใช้ po.trade ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานดังกล่าวรวมทั้งการตรวจสอบว่าลูกค้าดำเนินการจริงในบัญชีของเขา/เธอ

11. ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททราบทันทีถึงข้อสงสัยของการใช้งานบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

12. บริษัทจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการชำระเงินด้วยบัตร (PCI DSS), รายละเอียดของบัตรลูกค้ามีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Transport Layer Security — TLS 1.2 และแอพพลิเคชั่นเลเยอร์กับอัลกอริทึ่ม AES และคีย์ความยาว 256 บิต

13. คุกกี้:

คำนิยาม: คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กซึ่งมักจะรวมถึงการระบุตัวตนแบบเฉพาะ, ที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณ (ที่นี่เรียกว่าเป็น «อุปกรณ์») เบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์เว็บไซต์และจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสของคุณสำหรับติดตามการใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์อาจจะส่งคุกกี้ไปที่เบราว์เซอร์ของคุณหากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตมัน, แต่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ, เบราว์เซอร์จะอนุญาตให้เว็บไซต์เข้าถึงแค่คุกกี้ที่ได้ส่งถึงคุณแล้ว, ไม่ใช่คุกกี้ที่ส่งถึงคุณโดยเว็บไซต์อื่น หลายเว็บไซต์ทำเช่นนี้เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อติดตามกระแสทราฟฟิกออนไลน์ ลูกค้าอาจเลือกที่จะกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์

นโยบายคุกกี้ของเรา: ในการเยี่ยมชม po.trade เว็บไซต์, ดูหน้าเว็บพร้อมกับคุกกี้, จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของลูกค้า คุกกี้ที่เก็บไว้จะช่วยตรวจสอบเส้นทางที่ลูกค้าใช้ในเว็บไซต์ของเราและมันใช้ระบุการเข้าชมโดยไม่ระบุชื่อที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์และหน้าเว็บที่นิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม, บริษัทปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยจัดเก็บชื่อของลูกค้า, รายละเอียดส่วนบุคคล, อีเมล, ฯลฯ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุด การจัดเก็บคุกกี้ช่วยให้ po.trade เว็บไซต์ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าโดยการอนุญาตให้บริษัทเรียนรู้ข้อมูลซึ่งมีค่าโดยลูกค้าเมื่อเทียบกับการไม่ใช้

14. แอปมือถือสามารถรวบรวมสถิติแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งโดยนิรนามได้.