Zoptymalizowany silnik renderujący wykresy skraca czas ładowania i zwiększa żywotność baterii do 25%..

Polityka Prywatności

1. Rejestrując się w po.trade klient musi dostarczyć dane potwierdzające tożsamość, także informacje związane z zapobieganiem praniu pieniędzy.

1.1 Firma zbiera oraz przechowuje następujące dane klienta: adres mailowy, zakodowane hasło, imię oraz nazwisko klienta, adres.

2. Klient ma obowiązek dostarczyć prawdziwe, dokładne oraz aktualne informacje związane z jego tożsamością i nie może podszywać się pod inne osoby. Wszelkie zmiany dotyczące klienta muszą zostać zgłoszone firmie nie później niż 30 dni od momenyu ich dokonania.

2.1 Dane klienta, które zostały lub zostaną dostarczone przez klienta podczas jego działalności w po.trade mogą zostać wykorzystane przez firmę w celu wysłania klientowi ofert reklamowych, chyba że klient zaznaczy, iż nie chce takich ofert otrzymywać. Może zaznaczyć to podczas (i) otwierania konta lub (ii) podczas otrzymywania takich ofert lub (iii) logując się na Swoim Koncie > Dane Osobiste. Klient może także w każdej chwili wysłać do firmy maila, do support@pocketoption.com prosząc o nieprzysyłanie ofert. Po otrzymaniu takiej informacji firma powinna zaprzestać wysyłania ofert w ciągu siedmiu dni roboczych.

2.2 Dane klienta, które zostały lub zostaną dostarczone przez klienta w trakcie jego działalności na stronie mogą zostać ujawnione przez firmę instytucjom rządowym. Firma ujawni takie informacje tylko wtedy, gdy będzie to nakazane prawnie, na przykład przez sąd, i ograniczy je do minimum.

2.3 Niepoufne informacje o kliencie mogą zostać wykorzystane przez firmę w materiałach promocyjnych.

3.Warunkiem koniecznym do przeprowadzania transakcji na stronie jest dostarczenie przez klienta dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz innych dokumentów wymaganych przez firmę. Jeśli takie dokumenty nie zostaną dostarczone firma może, wedle własnego uznania, zawiesić konto klienta, a nawet je zamknąć. Firma może również wedle własnego uznania odmowić klientowi otwarcia konta z dowolnego powodu lub bez określonego powodu.

4. Jeśli klient rejestruje się w po.trade w imieniu firmy lub osób trzecich, rejestracja taka zostanie uznana jako jego własna, a klient zostanie uznany za osobę mającą prawo działać w imieniu osób trzecich.

5. Firma nie będzie przekazywać prywatnych informacji o obecnych i byłych klientach, chyba że klient wydał na to zezwolenie na piśmie lub jeśli jest to wymóg sądowy. Informacje o klientach są przekazywane jedynie pracownikom firmy, którzy mają do czynienia z kontami klientów. Informacje te będą przechowywane w systemie elektronicznym lub innym, zgodnie z prawem.

6. Klient potwierdza oraz wyraża zgodę na to, że wszystkie lub część informacji dotyczących jego konta oraz transakcji będzie przechowywana w firmie i może zostać użyta przez firmę w przypadku sporu pomiędzy klientem a firmą.

7. Wedle własnego uznania firma może, ale nie musi sprawdzać informacje dostarczone przez klienta w dowolnym celu. Podpis klienta oznacza, że wyraża on zgodę na to, iż firma nie ma żadnych obowiązków ani nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta w związku z przeglądaniem tych informacji.

8. Spółka podejmie środki w celu wdrożenia zaawansowanych procedur ochrony danych i ich okresowej aktualizacji w celu ochrony prywatnych informacji i kont Klienta.

9. Podczas rejestracji w po.trade, klient zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika oraz hasła, z których będzie korzystał podczas logowania się, przeprowadzania transakcji oraz korzystania z usług firmy. Aby chronić prywatność klientów oraz przeprowadzane przez nich operacje w po.trade, dzielenie się informacjami (w tym nazwą użytkownika oraz hasłem) przez klienta z innymi osobami lub firmami jest surowo zabronione. Firma nie będzie odpowiedzialna za wszelkie straty wynikające z nieodpowiedniego korzystania (w tym chronionego oraz niechronionego korzystania) lub przechowywania powyższych danych, wykorzystania ich przez osoby trzecie, za zgodą lub bez zgody klienta.

10. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z po.trade z wykorzystaniem swojej nazwy użytkownika oraz hasła. Firma nie jest odpowiedzialna za wykorzystywanie powyższych informacji, w tym za potwierdzenie, że klient korzysta obecnie z konta.

11. Klient ma obowiązek powiadomić firmę o podejrzanym oraz nieautoryzowanym użyciu jego konta.

12. Firma nie przechowuje ani nie zapisuje danych dotyczących kart kredytowych.

Zgodnie z zaleceniami Standardu Mającego na Celu Zapewnienie Bezpieczeństwa Danych Kart (PCI DSS), dane karty klienta są chronione przy użyciu protokółu TLS 1.2 oraz aplikacji z algorytmem AES, a także długością klucza wynoszącą 256 bitów.

13. Cookies:

Definicja: plik cookie to dane o niewielkim rozmiarze, które często zawierają numer identyfikacyjny wysłany na twój komputer lub telefon komórkowy (zwane tutaj «urządzeniem») ze strony, i który jest przechowywany na twardym dysku na twoim urządzeniu, aby śledzić korzystanie ze strony. Strona może wysłać własny plik cookie na twoją przeglądarkę, jeśli ona na to zezwala, lecz aby chronić twoją prywatność twoja przeglądarka zezwala stronie jedynie na dostęp do tych plików cookie, które zostały już do ciebie wysłane, a nie do plików cookie innych stron. Wiele stron wysyła te pliki, gdy użytkownik odwiedza stronę, aby sprawdzić ilość odwiedzin. Klient może skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie zezwalała na zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia lub preferencje.

Polityka dotycząca plików cookie: podczas odwiedzania strony po.trade, przeglądane strony oraz pliki cookies zostaną ściągnięte na urządzenie klienta. Przechowywane pliki cookies pomagają określić drogę, jaką podążał klient na naszej stronie i są używane, aby określić regularne wizyty na stronie oraz najczęściej odwiedzane strony. Firma chroni prywatność klienta i nie przechowuje imion, osobistych informacji, adresów mailowych, itd. Korzystanie z plików cookie jest czynnością standardową, z której korzysta większość głównych stron internetowych. Przechowywane pliki cookie pozwalają stronie po.trade być bardziej przyjazną w użyciu oraz przydatniejszą dla klientów, gdyż firma dowiaduje się w ten sposób, czego klienci potrzebują, a z czego nie korzystają.

14. Ta mobilna aplikacja może zbierać zanonimizowane statystyki dotyczące zainstalowanych aplikacji.