Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-07-14 14:56:58
Great amazing platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-11 12:06:27
SUCH AN EASY TO USE PLATFORM ALL THE EXTRAS MAKE IT FUN AND UNIQUE COMPARED TO OTHER PLATFORMS.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-10 17:54:15
if you can conquer your emotions and manage your account, PO TRADEs is great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-09 21:07:44
Honestly im addicted lmfao... best binary trading app so far
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-07 00:01:25
if you cam conquer your emotions and manage your account, PO TRADEs is great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-05 12:50:33
Great Platform and I probably will be trading for the rest of my life????????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-04 07:41:22
Awesome platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-03 02:26:41
Very interesting trading application
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-02 18:15:01
It is a great platform to use especially for ones like myself who just started learning to trade. The demo account and copy trading has been great for me.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-02 05:28:16
Excellent
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá