Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-04-21 08:56:42
I'm really happy here on this platform than other binary trading with all trading tools which I'm using the most such MT4 & 5, Market.. really happy here..
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-21 08:22:43
Good app and broker❤️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-21 01:47:59
I love the platform I'm in a community online with over 750 people and the only thing we all ever wish we had was text tool to be able to write on our charts this would make journaling and sharing our trade ideas so much easier
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 21:40:11
I love the platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 21:19:55
A simple-to-use platform with great potential.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 08:05:20
Is the best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-19 05:34:45
I absolutely love PO TRADEs there is no better place to trade security, penitential & sincerity. This platform is amazing thankyou!!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-19 04:14:39
Its the best platform I ever used
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-18 13:02:23
I have not started a real trade but using only the demo i think this platform is ontops of others.
I am confident will earn real if I try..
????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-18 11:02:10
Best the best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá