Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-22 04:53:01
Great Broker.... easy tu be FTT
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-22 03:23:32
nice platform fast withdrawl
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-21 08:46:07
One of the best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-20 14:33:37
one of the best broker i know of tk
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-20 12:21:07
nice PO TRADE its easy to trade best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-20 02:30:07
I love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-20 02:25:32
Great app real easy
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-20 00:06:31
The only site that is backed by true people
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-18 22:57:21
Very good trading website.

Easy to use. Candlestick have no delay

Withdrawal process is faster than a ORANGE broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-18 14:31:59
PO TRADE offers a way to slowly and if you're very good at trading, very quickly, earn a side income or even replace your main source of income. i love this platform. If you think this is a scam, then you're still confused about money.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá