Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-12-23 00:04:30
ITs The besT tradinG app I ever used
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-21 11:10:13
I love PO TRADE, it’s saved my life
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-20 12:00:00
I’m here daily
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-20 07:22:27
i will make 50000 today
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-17 22:44:16
Very good app. Easy to use and auser friendly. One star short just because i hope it becomes more smooth as it takes time to load when opened. Rest its wonderful experience till now.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-17 20:35:47
It's best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-16 22:48:29
the best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-16 08:59:00
I am working with PO TRADE from last 2 years and found it best in all ways , fast withdrawals and deposits, very active support center and many other facilities like social trading , social chating with other traders and a market for rewards .. thanx
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-16 03:34:46
This is definately the best trading platform I have ever used.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-12-12 15:51:39
One of the best trading platform. I would perefers everyone.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá