Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-03-26 21:06:22
Very good trading platform in the world
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-26 11:18:31
i don't know much about trading but this is really helping me get the basics down
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-24 09:04:23
That's amazing that to have great platform for traders. Pro traders earning thousands of dollars. And we can see each profile of trader. Great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-24 08:11:21
من با خیلی از بروکر ها کار کردم اما پلتفرم پاکت را دوست دارم . و تا حالا پاکت آپشن به من پرداخت داشته و مشکلی نداشتم و امیدوارم از این به بعد هم بتونم با این پلتفرم زیبا
کار کنم و تا زمانی پرداخت داشته باشد ما کار میکنیم
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-20 05:29:08
Great platform can learn using demo and have potential to profit in a live account.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-19 17:11:43
Excellent platorm, easy to use and amazing customer service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-19 13:38:49
the best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-19 13:38:40
best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-19 08:37:44
Great platform and easy to use.

I also love the idea of gems rewarding system! ^_^
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-19 01:26:33
The best broker I love it faster withdrawal and great customer service thanks PO TRADEs
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá