Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-02-13 16:56:41
Excellent service and trustworthy platform.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-12 20:33:24
Good Binary options trading platform where services are very quick and withdrawls also very fast.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-12 18:07:31
AMAZING
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 15:46:13
PO TRADE is very good broker .Fast deposit and withdrawls ..Customer support is top notch..Uid - 36507674
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 11:34:28
I HAVE WITHDRAW 200$ BUT IN MY PO TRADE ID 689$ AVAILBLE ON THAT TIME BUT MY WITHDRAWAL DECLINED VERY DISAPPOINTED
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 09:15:12
I recieved a mail saying you have got a gift of 75$ bonus direct to your account. I tried to claim it but than it got disappeared. I try to contact customer service they told md it was created to your account and was used.
I checked every single transaction, gift history, purchase i claimed, bonus I claimed I didn't find it anywhere.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 06:30:06
Love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 02:09:28
Too laggy.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 20:04:53
I love PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 19:04:04
Its good.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá