Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-09-06 15:15:53
My user I'd # user24066636

have been with PO TRADE for over 5 years and they have been a great platform! never had any problems. Their support is always available. The whole system has never gave me any kind of problems. PO TRADE is in my experience the #1 trading platform. PO TRADE is doing a excellent job maintaining and updating their website. PO TRADE is the place to do your day trading for all levels of experience. Thus us my trading home and I would not go anywhere els!!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-06 13:57:55
Muito boa e interactiva.
Recomendo vivamente
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-06 06:00:01
Very good trading platform. easy to use!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-06 02:54:06
This is the best way to trad safety and easy
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-04 21:41:04
It's easy and fun to use fast pay outs gottta be the best broker app !!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-04 12:42:09
The BEST broker!
very friendly platform, super quick payout!
highly recommended!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-03 14:18:00
Still learning but so far so good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-03 11:23:27
Great broker ever!!.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-03 08:26:25
Great platform for newbie traders like myself.i highly recommend PO TRADE.one of the best in the industry in my opinion.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-03 07:10:13
Great broker, Awesome payouts and Support fast.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá