Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-11-02 19:27:20
Very good trade platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-02 19:12:28
Social trading is one of the most useful features of PO TRADE, especially for new traders. It allows you to keep an eye on other investors’ trading habits and see which ones produce successful results. Once you find the most skilled traders, you can learn to emulate their trades for better odds on yours.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-01 17:48:19
I definitely love this broker. Works really quickly.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-01 03:02:38
Love PO TRADEs This is the best trading platform in the World once you learn how to trade on it.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-31 23:19:14
I love this Broker!! money arrives to your bank account fast
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-30 16:04:57
Я торгую на PO TRADE уже 2 года и даже не думаю о переходе к другому брокеру. очень удобная платформа, недавно сделали сверхбыстрое открытие сделок, быстрый вывод средств, проблем с котировками нет. Что еще вам нужно для комфортной торговли? мой идентификатор 10041815
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-30 15:59:06
great app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-29 11:44:08
PO TRADE is the best broker out right now...fast and reliable...100% trusted
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-28 05:48:16
Novel trading experience that's kind of fun:)
Still negative, new to trading.
Hoping for better results.
Good luck.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-28 01:31:02
PO TRADE is a great platform for binary options trading. My user id 17623641
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá