Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-04-10 06:02:51
Nice to trade
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-08 19:29:08
I lost some money my first time around, but now I have gotten better and learned new strategies, and I am making some profit, slowly but surely
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-07 06:50:25
PocketOption is probably one of the better brokers. The buyouts could be better during the times that I trade. Sometimes a bit laggy when inputing a trade also. Love that you can put candles on the chart & mark them up. You can also add indicators & trade on them. That is big for me!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-04 11:34:53
Really awesome platform used to trade. Indicators are easy to follow once you understand it. So many helpful people willing to assist.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-03 18:39:07
I LOVE PO TRADE! I've tried a few other platforms and this one is by far the best one with consistent profits. Those who complain it's a scam just don't seem to know how to read charts etc. I was able to leave my 9-5 and have financial freedom thanks to these guys. :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-04-02 15:47:49
The platform is good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-31 04:23:14
i love this app its amazing for trades a1
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-29 09:21:42
Very impressive platform and setup! Glad I joined!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-27 17:35:52
every thing is excellent except, the delay in accepting the trades, which is problematic for one minute traders
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-23 16:53:16
PO TRADE is very user friendly and effective! Great perks as well!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá