Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-03-09 02:19:42
Guys , the withdrawal of fund with this Broker is fast at moment. That is the concern of all traders. The concern is solved here with PO TRADEs fast payment.


PO TRADE is among the reliable broker when it comes to price execution at moment. PO TRADE DO not Manipulate candlestick because I have not witnessed such since I joined then over 2yrs.
KEEP IT UP.

I will give 10 stars to PO TRADE for dealing with customers. At moment they are the best. I have evidence to prove that. I am not an employee of PO TRADE .this is my true experience with them.
Keep it up
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-07 22:35:58
good day with pocket
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-06 01:36:06
love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-01 23:27:22
I really like the fact that unsuccessful trades can be canceled using jewelry. Jewelry has made this broker a special broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-28 17:24:05
Astounding market place and excellent broker more challenge it's real deal.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-25 02:47:57
Good broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-22 06:20:43
platform a little slow on the clicks but i love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-18 12:28:52
this broker is best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-17 15:14:33
Good broker, love the achievement system. Makes it more fun!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-02-13 13:48:44
Great broker. GOOD PLATFORM.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá