Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2022

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-01-05 19:15:05
good roker..just wish rollover option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-05 13:15:40
perfect
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-05 04:50:04
I really enjoy the format and indicators
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-04 23:20:19
Responsive and effective support. I only miss the rollover on the binary options.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-04 21:16:51
Good BROKER
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-02 14:15:21
BEST BROKER EVER!!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-01-01 12:12:55
helpfull blatform i love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-30 19:31:14
I really enjoy the format and indicators. The gems are cool and I'm learning about the social aspect. Cool format..I'll come back to add on once I receive a deposit smoothly.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-30 19:00:46
best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-30 06:41:44
verry good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá